Tidningen Advokaten om grundlagsutredningen

Camilla Hansén, Miljöpartiets riksdagsledamot från Örebro län, har varit ledamot i den parlamentariska grundlagskommittén som utrett stärkt skydd för grundlagen och för stärkt skydd för domares och domstolars oberoende. Tidningen Advokaten intervjuar kommitténs ordförande Anders Eka, justitieråd och Högsta Domstolens ordförande.

I artikeln beskrivs kommitténs förslag som syftar till att göra det svårare att ändra grundlagen och till att förstärka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende.

Den ”föreslår bland annat att det ska krävas 2/3 majoritet vid det andra beslutet om att anta en grundlagsändring. För att ändra en grundlag krävs i dag att riksdagen fattar två likadana beslut, det vill säga med enkel majoritet, och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Kommittén vill också att det införs ett krav på att ett visst antal ledamöter ska delta i omröstningen om en grundlagsändring, samt att det ska bli obligatoriskt att höra Lagrådet över grundlagsförslag om grundläggande fri- och rättigheter.”

”Om Grundlagskommitténs förslag genomförs får Sverige, enligt Anders Eka, ett minst lika starkt skydd på konstitutionell nivå, alltså på övergripande grundlagsnivå, som de andra nordiska länderna. Men samtidigt varnar Eka för en övertro på vad man kan åstadkomma med regelförändringar.

– På sikt handlar det i grund och botten om att människor som du och jag och våra valda politiker står upp för de demokratiska grundvärdena och för rättsstatens principer.”

Miljöpartiets ledamot Camilla Hansén har lämnar en avvikande mening där det framgår att partiet står bakom förslaget, men hade önskat att mellanliggande val vid grundlagsutredningar ska vara ett ordinarie val.

Läs hela artikeln i Tidningen Advokaten här, länk: https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2023/nr-4-2023-argang-89/stark-skyddet-for-grundlagen-och-domstolarnas-oberoende/

 

På bilden ser du Camilla Hansén och tidigare språkrör Peter Eriksson, som representerade partiet i den förra grundlagsutredningen. De deltog i ett seminarium om grundlagsfrågor i riksdagen tidigare i vår.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter