Hälsa och välmående

Lyssna

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Oavsett om man bor hemma eller i annat boende måste varje dag innehålla ett antal livsberikande inslag utifrån individens egna förutsättningar och intressen. Även som äldre eller funktionsnedsatt ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen gör en insats för att utveckla dagverksamheten på vård- och äldreboenden,
  • Att varje vårdboende ska ha tillgång till lättillgängliga odlingslotter,
  • Uppmuntra till rörelse med hjälp av friskvårdspedagoger och hälsopedagoger,
  • Öka de kulturella aktiviteterna för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill att kommunen ska kunna erbjuda körsång, teater och dans för personer med funktionsnedsättning och äldre. Sång och musik är speciellt viktigt inom demensvården för dess igenkänningseffekter. Vi vill i större utsträckning införa alternativa sätt att aktivera äldre och personer med funktionsnedsättning på. Ett exempel är interaktiva och minnestränande tv-spel. Det ska vara enkelt att använda 15 kommunens bibliotek, avsett om man bor hemma eller på någon form av särskilt boende.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: