Hälsa och välmående

Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Oavsett om man bor hemma eller i annat boende måste varje dag innehålla ett antal livsberikande inslag utifrån individens egna förutsättningar och intressen. Även som äldre eller funktionsnedsatt ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Miljöpartiet vill att kommunen ska kunna erbjuda körsång, teater och dans för personer med funktionsnedsättning och äldre. Sång och musik är speciellt viktigt inom demensvården för dess igenkänningseffekter. Vi vill i större utsträckning införa alternativa sätt att aktivera äldre och personer med funktionsnedsättning på. Ett exempel är interaktiva och minnestränande tv-spel. Det ska vara enkelt att använda kommunens bibliotek, oavsett om man bor hemma eller på någon form av särskilt boende.

Bekämpa psykisk ohälsa

Oavsett om man bor hemma eller i annat boende måste varje dag innehålla ett antal livsbejakande inslag för varje människa. Samverkan mellan regionens psykiatri och kommunens socialpsykiatri måste förbättras. Insatserna måste utgå från den enskilde personens samlade behov och önskemål, i syfte att säkerställa en god livskvalitet för individen.

 

Miljöpartiet vill

  • att kommunen gör en insats för att utveckla dagverksamheten på vård- och äldreboenden,
  • att varje vårdboende ska ha tillgång till lättillgängliga odlingslotter,
  • uppmuntra till rörelse med hjälp av friskvårdspedagoger och hälsopedagoger,
  • öka de kulturella aktiviteterna för äldre och personer med funktionsnedsättning,
  • förbättra samverkan mellan regionens psykiatri och kommunens socialpsykiatri för att bekämpa och förebygga psykisk ohälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: