Fritid och naturturism

En meningsfull fritid är en grundläggande faktor för att vi ska må bra. I Örebro kommun finns det många möjligheter att skapa goda fritidsaktiviteter, såväl spontana som arrangerade. Många av dem lockar dessutom besökare från andra kommuner.

Fritidsfrågor som förebyggande arbete

Om vi satsar i fritidssektorn tror vi att vi får tillbaka många gånger om i form av minskade kostnader i den sociala sektorn. Dam- och flickidrotten behöver få likställda resurser som mäns idrottande. Samhällets resurser ska dessutom främst prioriteras till ungdoms- och breddidrott. Kommunen ska satsa sina resurser så att idrott och fritid sker på lika villkor mellan könen. För oss är det ett steg mot ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Kommunens stöd till ungas egna arrangemang ska ske på öppna villkor, med krav endast på att det bedrivs i en drogfri miljö. Föreningslivet har en viktig roll att fylla för att engagera unga människor såväl i fysiska aktiviteter som i demokratisk skolning. Därför så tycker vi inte heller att det är en nödvändighet att kommunen har drift- och ägaransvar för alla de fritidsanläggningar som finns i kommunen.

Naturturism

Örebro kommun har stora möjligheter att profilera sig ytterligare som ett centrum för naturturism. Vi har stora områden som lockar hit såväl fåglar som människor som vill fågelskåda. Ytterligare satsningar på cykel-, vandrings-, och kanotleder kommer att förstärka vår profil inom detta område. Det kräver också en småföretagarpolitik där alla som bär på goda idéer till hur staden kan utvecklas, ges möjlighet att förverkliga dem. Miljöpartiet vill att besöksnäringen i Örebro görs mer hållbar. De evenemang som kommunen arrangerar eller ger stöd till ska hållbarhetscertifieras. Naturturismen ska växa genom att kommunen utvecklar besöksmål och naturreservat. Ett naturum ska byggas i Oset för att fungera som dörr ut till kommunens och länets övriga naturreservat, ex Björkön, och främja besöksnäringen. Gröna näringar och gröna kluster på landsbygden ska främjas genom ett regionalt omställningscentrum i anslutning till naturbruksgymnasiet i Kvinnersta.

 

Miljöpartiet vill

  • inrätta minst fyra nya naturreservat för att möta medborgarnas önskemål om en ren luft och en ren natur,
  • bygga ett naturum i Oset,
  • bygga miljövänliga konstgräsplaner för fotboll i samråd med föreningslivet,
  • rusta upp Karlslunds ridhus och börja en förstudie runt hästsportens behov i Örebro,
  • stötta föreningslivet för tjejer och killar så att det blir mer jämställt och ge möjlighet för barn och unga som är underrepresenterade att delta i idrott- och föreningslivet,
  • bygga en simhall och på sikt en motionsanläggning i Vivalla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: