Förvaltare och förmyndare

Medborgare med funktionsnedsättning eller som drabbas av sjukdom som gör att de inte kan se till att få det stöd de har rätt till, sköta sin ekonomi eller se till att de har en bra vardag, kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet över dessa ställföreträdare. De prövar personers lämplighet för uppdraget och utbildar dem. Rollen som tillsynsmyndighet ställer höga krav på självständighet.

Verksamheten har förändrats de senaste decennierna på grund av samhällsförändringar som gör att fler behöver hjälp för att klara vardagen, och lagstiftningen är föråldrad. Då blir det viktigt att Örebro kommun är en aktiv aktör bland de andra stora kommunerna för att tillsammans utveckla en modern överförmyndare.

Gode män och förvaltare är några av de frivilliga uppdragstagare som har lagstyrda uppdrag att hjälpa en medmänniska. Tillsammans med bland annat gode män för ensamkommande barn, kontaktpersoner, ledsagare som anordnas av kommunen samt lekmannaövervakare och stödpersoner som rekryteras av kriminalvården respektive Patientnämnden utgör de en stor del av alla de frivilliga, delvis ideellt arbetande, som ställer upp för medmänniskor som behöver det. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans för att underlätta för medborgare att engagera sig i de här uppdragen.

Miljöpartiet vill

  • arbeta för att öka mångfalden bland gode män,
  • ge det ekonomiska och organisatoriska stöd som krävs för att säkerställa en välfungerande överförmyndarverksamhet med trygghet för ställföreträdare, huvudmän och medarbetare,
  • att överförmyndarkansliets samverkan med förvaltningen för funktionshindrade och socialförvaltningen vad gäller rekrytering av frivilliga uppdragstagare permanentas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: