HBTQ

Vi föds, blir uppfostrade och lever i ett starkt heteronormativt samhälle. Idéer och stereotyper kring hur människors privatliv är eller borde vara kommer av bara farten. Miljöpartiet kämpar outtröttligt för alla människors lika värde. All kärlek är bra kärlek och lika rätt är allas rätt.

Många HBTQ-personer utsätts tyvärr för diskriminering. De mår ofta psykiskt dåligt, har svårare att få jobb, och att accepteras av omgivningen. Osynliggörande, ifrågasättande och okunskap är direkta orsaker till diskriminering. HBTQ-frågor måste därför tas upp på allvar bland annat i skolan, på försörjningsstöd, inom hemvården, socialtjänsten, i idrottsföreningar och på alla arbetsplatser. Det berör hela kommunens verksamhetsområde. Kompetens och strukturella åtgärder behövs för att minska trakasserier av människor med homo-, bi-, transsexuell eller queer-identitet.

 

Miljöpartiet vill

  • att Örebro kommuns HBTQ-plan ska verkställas,
  • att mötesplatser för HBTQ-personer ska säkerställas genom att kommunen samarbetar med RFSL,
  • utbildningar ska ges till all personal i kommunen vad gäller HBTQ-frågor, jämställdhetsfrågor och mångkulturella frågor,
  • under hela skoltiden ska eleverna från tidig ålder få mer information och kunskap om HBTQ-frågor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: