HBTQ

Lyssna

Vi föds, blir uppfostrade och lever i ett starkt heteronormativt samhälle. Idéer och stereotyper kring hur människors privatliv är eller borde vara kommer av bara farten.

Miljöpartiet vill

  • Att Örebro kommuns HBTQ-plan ska verkställas
  • Att mötesplatser för HBTQ-personer ska säkerställas genom att kommunen samarbeta med RFSL
  • Utbildningar ska ges till all personal i kommunen vad gäller HBTQ-frågor, jämställdhetsfrågor och mångkulturella frågor
  • Under hela skoltiden ska eleverna från tidig ålder få mer information och kunskap om HBTQ-frågor

Många HBTQ-personer utsätts tyvärr för diskriminering. De mår ofta psykiskt dåligt, har svårare att få jobb, och att accepteras av omgivningen. Osynliggörande, ifrågasättande och okunskap är direkta orsaker till diskriminering. HBTQ-frågor måste därför tas upp på allvar bland annat i skolan, på försörjningsstöd, inom hemvården, socialtjänsten, i idrottsföreningar och på alla arbetsplatser. Det berör hela kommunens verksamhetsområde. Kompetens och strukturella åtgärder behövs för att minska trakasserier av människor med homo- bi- transsexuell eller queer-identitet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: