Integration

Lyssna

Integration handlar om att våga tro på, och arbeta för, ett samhälle där vi kan leva tillsammans. Miljöpartiet ser migration och invandring som en möjlighet och en tillgång. Vi ska vara stolta över att Örebro är en stad som är rik på människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen aktivt söker upp och tar initiativ till samarbeten med ideella föreningar. Vi vill stödja brobyggande verksamhet, exempelvis kopplat till flyktingmottagande och undervisning i svenska för invandrare (SFI).
  • Att Örebro kommun utreder hur man i skolan kan arbeta för att motverka 30 främlingsfientlighet och genom samtal möta ungdomar som bär på intoleranta idéer
  • Öka andelen anställda med utländsk bakgrund i kommunen med hjälp av exempelvis arbetsdelning och en icke-diskriminerande personalpolitik
  • Att Örebro kommun skapar verkliga mötesplatser i våra bostadsområden genom attraktiva lokala centrum och grönområden

 En förutsättning för den gröna visionen om en värld utan gränser är att vi kan mötas, oavsett om vi är lika eller olika. Att vi kan se att det är vår gemensamma framtid som förenar oss, snarare än etnicitet, födelseort eller religiös tillhörighet.

Örebro ska möta människor med möjligheter, inte murar. Vi vet att en bra integration är positivt för hälsa och livskvalitet. Motsatsen - isolation och utanförskap är förenat med minskad framtidstro, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Forskningen visar att den första tiden i sitt nya hemland ofta är avgörande för om en person ska känna sig delaktig och inkluderad, eller utestängd. Därför ska vi knyta kontakt med nyanlända örebroare så fort de har kommit hit, och hjälpa dem att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Föreningslivet spelar en viktig roll i att skapa gemenskap och 15 bygga broar mellan människor. Vi ska hjälpa dem i deras arbete.

Örebro har problem med segregation. Det leder till färre gränsöverskridande möten och sämre integration mellan människor. Segregationen skapar ett "vi och dom" och är en grogrund för fördomar, intolerans och rasism. Vi behöver bryta boendesegregationen med en aktiv bostadspolitik för att skapa varierande boendeformer i varje område. Det är viktigt att satsa på olika mötesplatser i staden, såsom fritidsgårdar, fadderverksamhet och öppna torg. Lokala centrum kan göras mer levande och attraktiva. Ett decentraliserat kulturliv, där människor lockas att besöka olika delar av staden och kommunen, skulle också göra hela Örebro mer levande.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: