Ur "Våra förslag för Örebro kommun 2015-2018"

Lyssna

För ett långsiktigt hållbart näringsliv behöver vi arbeta tillsammans i kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi vill styra bort från ohållbar produktion och konsumtion.

Vi vill

  • anställa fler med utländsk bakgrund i Örebro kommun och ge fler människor möjlighet att arbeta i välfärden så att kvaliteten höjs.
  •  utveckla lokal närhandel istället för köpcentrum utanför staden.
  • flytta ut kommunens bolag och verksamheter till olika delar av kommunen i syfte att låta lokala centrum leva.
  • stötta de små företagens möjlighet att växa och ge god service till det lokala näringslivet. 
  • prioritera små och medelstora företag genom delade upphand-lingar så att fler kan lägga anbud. 
  • verka för fler butiks-, kontors- och verkstadslokaler till billiga hyror för att främja det lokala näringslivet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: