Debattartikel: Gymnastikens Hus kan bli en viktig del av alla örebroares idrottande och folkhälsa

Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Örebro - och ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad - skriver att det är sorgligt att en förstudie av Gymnastikens hus i Örebro avfärdas programnämnden, samtidigt som ytterligare miljoner till skateparken i Drottningparken beslutas mot Miljöpartiets vilja. Vi måste anstränga oss hårdare och mer. Nu är det hög tid att satsa mer på tjejers och kvinnors idrottande!

Miljöpartiet vill att kommunen gör en förstudie om hur ett nytt Gymnastikens Hus skulle kunna förverkligas i Örebro. Under många år har tjejers idrottande kommit i skymundan och de har ofta fått nöja sig med mindre ekonomiskt stöd och sämre träningstider. Idag ser vi att tjejers organiserade idrottande minskar kraftigt, och att deras upplevda hälsa blir allt sämre. Det är en utveckling vi måste motverka!

Människor ska kunna leva bra liv. För att vi ska må bra är det viktigt med rörelse, motion och friluftsliv - det stärker vår fysiska och psykiska hälsa på många sätt. Därför är det viktigt att vi fortsätter göra det självklara - nämligen jobba tillsammans för att flickors och kvinnors idrottande får likställda resurser med pojkars och mäns idrottande. Örebro kommun har en viktig roll att bidra till detta. Det ligger i alla kommuninnevånares intresse.

Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun vill att kommunala bidrag ska fördelas jämnare mellan kvinnor och män och vi anser att alla de flickor (och pojkar) som lägger stor del av sin tid på gymnastik förtjänar goda förutsättningar i sin utveckling. Därför konstaterar jag efter gårdagens möte i Programnämnd Samhällsbyggnad att vi har en lång väg kvar att gå och att vi måste anstränga oss mer.

Vi har nu i kommunen ett gyllene tillfälle. Örebros gymnastikföreningar har bett oss att göra en förstudie om Gymnastikens hus. Men det vill inte Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som styr i kommunen göra nu. Slutsatserna i den lokalanalys som gjorts av kommunens tjänstemän pekar i mina ögon tydligt på behovet av en satsning på gymnastiken. Ändå väljer majoriteten att inte gå vidare med en förstudie, utan nöja sig med att skicka budskapet “ni får lägga fler av era träningar på fredag- och lördagkvällar” till gymnastikföreningarna.

Gymnastiken kan utvecklas till något ännu mer än idag för Örebro. Därför behöver vi nya funktioner i nya lokaler, inte bara fler halltider på fredag- och lördagskvällar. Det behöver inte bara finnas tider rent kvantitativt, det måste också vara kvalitet på innehållet i de alternativ vi erbjuder alla barn och ungdomar som håller på med gymnastik. På så sätt kommer gymnastiken att attrahera fler människor och kunna bidra till en stärkt folkhälsa i Örebro.

Om vi gör en förstudie av ett Gymnastikens hus kan vi bidra till att gymnastiken hittar flera sätt att utvecklas. Vi har inga färdiga svar på vad Gymnastikens Hus skulle omfatta, eller hur det ska se ut. Det kan handla om ombyggnad av en befintlig byggnad eller uppförandet av en ny. Det kan också omfatta fler sporter än gymnastik - dans, akrobatik, kompletteringsträning för andra idrotter osv. Miljöpartiet anser att gymnastiken kan stärka Örebros attraktivitet och tillväxt - precis som majoriteten argumenterar att en skatepark gör - och därför förtjänar den att vi gör en förstudie om Gymnastikens hus. En kommun där alla människor har möjlighet att röra på sig, må bra och ägna sig åt att göra bra saker tillsammans kommer dra till sig människor. Dessa människor är viktiga för att företag ska etableras och utvecklas. På så sätt hänger allt ihop och skapar utveckling.

Dessa mönster gäller också flickors och kvinnors idrottande. Därför är det sorgligt att en förstudie av Gymnastikens hus avfärdades på mötet med programnämnden, samtidigt som ytterligare miljoner till skateparken i Drottningparken beslutades mot Miljöpartiets vilja. Vi måste anstränga oss hårdare och mer. Nu är det hög tid att satsa mer på tjejers och kvinnors idrottande!

Sara Richert (MP), Kommunalråd och ledamot i programnämnd Samhällsbyggnad

---

Artikeln publicerad på ÖrebroKuriren.se, 6 maj 2015

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: