Debattartikel: Örebro behöver ha högre miljöambitioner

Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Örebro skriver tillsammans med fyra företagsledare att Örebro kommun behöver ha högre miljöambitioner i sitt näringslivsprogram.

Debattartikeln publicerades i Nerikes Allehanda tisdag 7 april 2015

De flesta av oss är medvetna om att miljö- och klimatfrågorna är några av vår tids största utmaningar. Och alla aktörer i samhället sitter inne på en del av lösningen – medborgare, företag och politiker.

Kommunfullmäktige i Örebro ska snart besluta om ett nytt näringslivsprogram. Ambitionen är att det ska finnas en bred politisk överenskommelse om näringslivsfrågorna och att programmet ska gälla i två hela mandatperioder, alltså åtta år.

Det är klokt att eftersträva sådan långsiktighet och stabilitet. Men det är samtidigt åtta viktiga år för miljö- och klimatfrågorna som väntar på ännu mer handlingskraft från politik och näringsliv.

Det övergripande målet med Örebro kommuns näringslivsarbete är att bidra till stärkt konkurrenskraft och riktigt bra förutsättningar för företagen att utvecklas och skapa sysselsättning. Vi håller definitivt med om att näringslivet måste ha tydliga och klara förutsättningar för sitt beslutsfattande och att kommunens service ska hålla en hög nivå. Men vi tycker att det aktuella förslaget till näringslivsprogram måste utvecklas för att bidra till målet. Det räcker inte att programmet identifierar dagens utmaningar och kortsiktiga intressen, det måste också ta hänsyn till näringslivets långsiktiga behov av utveckling med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Det gör det inte i dag.

Programmet innehåller i dag svepande formuleringar om miljö och hållbarhet, men inga tydliga strategier eller mål för att bidra till en hållbar näringslivsutveckling. Utan en tydlig målsättning för hur det näringslivsfrämjande arbetet ska bidra till kommunens övergripande mål för hållbar utveckling så haltar programmet betänkligt. Hur ska vi främja idéer om framtidens näringsliv i Örebro, de nya företagen som hjälper oss att utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt? Hur stimulerar vi smart och hållbar produktion och konsumtion?

Historiskt starka branscher i Örebro som handel och logistik behöver utvecklas tillsammans med andra, nyare branscher som kan fortsätta att bidra till utveckling i vår del av världen. Örebro kommun behöver komplettera sina näringslivsutvecklande insatser genom att på allvar lära sig mer om tjänsteproducerande näringar, inte minst med grund i den kunskap och forskning som finns vid Örebro universitet.

Ett hållbart näringsliv utgörs av företag som ständigt arbetar för att minska miljöpåverkan, och som utvecklar affärsmodellerna för att skapa värde och bidra till sysselsättning utan att förbruka stora mängder materiella resurser och bidra till utsläpp. Och det är företag som tar socialt och miljömässigt ansvar för att vara en attraktiv arbetsgivare för nya generationer arbetstagare.

Gårdagens konsumtions- och transportmönster är inte hållbara och vi ser i dag att de förändras. Men tyvärr för långsamt. Vi efterlyser därför tydliga strategier i näringslivsprogrammet för att stimulera utvecklingen av företag och andra verksamheter som hjälper Örebro att utvecklas hållbart. Kommunen kan spela en viktig roll i en hållbar näringslivsutveckling genom att gå före och ställa krav i upphandlingar som främjar innovationer och nya affärsmodeller. Kommunen kan också initiera och driva samverkan mellan forskning och näringsliv kring hållbarhetsfrågor.

Vi har miljö- och klimatfrågorna som en självklar utgångspunkt när vi bedriver affärer, och vi vet att det finns många fler företagare som tänker likadant. Detta är i grunden ingen partipolitisk fråga, utan en fråga om att visa respekt för jordens gränser och samtidigt skapa konkurrenskraftiga företag. Därför uppmanar vi kommunen att sätta tydligare fokus på dessa frågor i ett näringslivsprogram som syftar till att bidra till ett växande och välmående näringsliv i kommunen.

Sara Richert
Kommunalråd Miljöpartiet och egenföretagare

Pia Engwall
VD Know IT

Anna Wirius
VD Arena Familj

Fredrik Lagerkvist
VD Textilia

Margareta Rosengren
VD Rosengrens Skafferi

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: