Det är inte regionens eller kommunernas uppgift att subventionera varken flygfrakt eller chartertrafik

Det är inte regionens eller kommunernas uppgift att subventionera varken flygfrakt eller chartertrafik.

Anna Danielsson (M) kommun- och regionpolitiker från Karlskoga, målar upp en ljus bild av länets flygplats i senaste debattartikel i NA. Anna vill att fler får kunskap, men tyvärr smyger sig en del faktafel in i texten som skapar mer förvirring än kunskap. Låt oss reda ut faktabristerna:

➡️ Örebro flygplats är inte Sveriges fjärde största. Det påstås gång på gång men då handlar det endast om flygfrakt. Inte om den totala flygverksamheten.

➡️ Flygplatsen klarar sig inte ekonomiskt utan årliga tillskott på miljontals kronor från Örebro kommun och Region Örebro län som de stora bidragsgivarna, men även skattebetalarna i Kumla och Karlskoga får vara med och täcka upp.

➡️ Det finns viktiga funktioner på flygplatsen, som beredskapsflygplats för sjuktransporter och brandflyg, samt långväga transporter för katastrofbistånd och försvarsinsatser utomlands. I flera andra län står staten för dessa nationella behov genom sitt aktiebolag Swedavia.

Nej, Anna Danielsson (M) det är inte regionens eller kommunernas uppgift att subventionera varken flygfrakt eller chartertrafik för semestrar.

Läs mer i senaste debattartikeln från Lea Strandberg (MP) kommunalråd, Örebro kommun, Pia Frohman (MP) regionpolitiskt talesperson, Örebro län och Camilla Hansén (MP) riksdagsledamot från Örebro län.

Länk till debattartikeln i NA: https://www.na.se/2022-11-22/flera-fel-om-flyget-och-lanets-flygplats

Relaterade nyheter

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter