Framtidens hållbara Örebro - Miljöpartiets budget 2020

Lyssna

Framtidens hållbara Örebro, Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2020, innehåller förslag för en kommun vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn.

Miljöpartiets skuggbudget för Örebro kommun fokuserar på klimat och miljö samt jämställdhet, jämlikhet och integration. Örebro är en del i ett större sammanhang och ska bidra till den hållbara omställningen, därför följer Miljöpartiets budget Agenda 2030 med FN:s globala mål.

Budgeten innehåller viktiga satsningar inom klimat och miljö samt jämställdhet, jämlikhet och integration. Här är några av satsningarna:

  • Sätt igång bygget av naturum i Rynningeviken/Oset för att främja naturen och göra våra naturreservat tillgängliga för alla.
  • Satsa 33,5 miljoner på sociala insatser för unga för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.
  • Fler miljoner till höjda lärarlöner och fler pedagoger.

Läs budgeten i sin helhet här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: