Kommentar till förslaget till nytt valfrihetssystem i hemvården

Det är på tiden att valfrihetssystemen ses över, särskilt i hemvården. Vi vill ha en en meningsfull valfrihet för individen och kommunala verksamheter i balans och ser fram emot att diskutera frågan med den styrande minoriteten.

Idag presenterade den styrande minoriteten i Örebro kommun ett förslag till reformerad hemvård i kommunen. Miljöpartiet i Örebro är positiva till att det nuvarande systemet rivs upp och man tittar på nya lösningar. Man är däremot kritisk till att det tagit så lång tid att hitta en lösning.

Hemvården i Örebro har under lång tid dragits med stora underskott, hög personalomsättning och kvalitetsproblem. Vi hade önskat att man tag tag i detta långt tidigare, säger Sara Richert, kommunalråd.

Det nya förslaget innebär att man går ifrån LOV (Lagen om valfrihetssystem) för att istället upphandla privata utförare enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Systemet kommer att innebära att kommunen utför hälften av hemvården medan resten delas upp på ett begränsat antal privata utförare.

Vi vill ha en valfrihet som är meningsfull för individen. Visst kan det finnas en poäng med att kunna välja mellan olika utförare, men inflytande över hur just min omsorg utformas är mycket viktigare för de allra flesta, oavsett vem som utför den. Därför är det viktigt att upphandlingarna syftar till en bredd av utförare med olika profiler och flexibilitet i den vardagliga omsorgen, säger Jesper Sjöberg Räftegård, talesperson för sociala välfärdsfrågor.

Miljöpartiet saknar dessutom en färdplan för att komma till rätta med problemen inom kommunens egen hemvård.Trots att stora summor pengar skjutits till i form av omställningsbidrag har verksamheten år efter år dragits med stora underskott.

Kommunledningens förslag kommer inte att lösa hemvårdens problem i ett trollslag. Vi behöver fortfarande lösa de problem som finns inom den hemvård kommunen själv bedriver. Det gäller kompetensförsörjning, arbetsmiljö, organisationskultur med mera. Ska vi ställa höga krav på privata utförare måste vi sopa rent framför egen dörr först, säger Sara Richert.

Förslaget till nytt system för hemvården kommer att behandlas i programnämnden för social välfärd den 8 februari för vidare behandling i kommunstyrelse och fullmäktige.

Vi ska sätta oss in i förslaget och ser fram emot att diskutera frågan med den styrande minoriteten, säger Sara Richert.

Kontakt:

Sara Richert, kommunalråd

0765-516 840
[email protected]
[email protected] [email protected]

 Jesper Sjöberg Räftegård, talesperson social välfärd076-551 64 53[email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: