Miljöpartiet föreslår att Sörbyskogen blir naturreservat

Efter protester mot planerade utbyggnader i Sörbyskogen föreslår Miljöpartiet i Örebro nu att området blir naturreservat. Detta för att skydda rödlistade arter, enligt kommunalrådet Katarina Folkeson.

Mellan Södra Ladugårdsskogen och Brickeberg i Örebro ligger Sörbyskogen, ett stort och sammanhängande skogsområde. Under våren har en protestgrupp startats, Rädda Sörbyskogen, då det funnits långsiktiga planer i kommunen på att avverka en del av skogen för att bygga verksamheter. Protesterna hörsammas nu av Miljöpartiet, som vill att Sörbyskogen blir naturreservat.

– Sörbyskogen är inte vilken skog som helst, utan så kallad gammelskog med flera rödlistade arter, sällsynta svampar och fridlysta växter, säger kommunalrådet Katarina Folkeson (MP). Politiken måste förstås ta hänsyn till att Örebro växer när vi planerar för kommunens mark, men det betyder inte att det är rätt att bygga precis överallt. För oss i Miljöpartiet är det självklart att skyddsvärd skog ska bevaras.
Efter protesterna från Rädda Sörbyskogen och Naturskyddsföreningen har Örebro kommun ändrat i ett planprogram för Brickebacken, där planer på utbyggnad i skogen har tagits bort. Något som välkomnas av Katarina Folkeson.

– Vi är glada och lättade över att planerna på utbyggnad i Brickebacken har gjorts om. Nu måste vi se till att planer på längre sikt också tar hänsyn till skogen. Att göra Sörbyskogen till ett naturreservat är det bästa sättet att både skydda naturvärden och säkerställa att vi har stadsnära skog i Örebro. Om vi bygger bort skogen blir det till slut en klassfråga om vem som har råd och möjlighet att njuta av Sveriges fantastiska natur och allmänrätten. Det kan vi i Miljöpartiet aldrig tillåta.

Motionen om att göra Sörbyskogen till naturreservat lämnade in av på kommunfullmäktige tidigare i juni och finns att läsa här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: