PRESSMEDDELANDE: Fler gröna jobb till Örebro!

Lyssna

Idag meddelar regeringen att Statistiska Centralbyrån flyttar sitt huvudkontor.

Idag meddelar regeringen att Statistiska Centralbyråns huvudkontor flyttas till Örebro. SCB har redan en omfattande verksamhet i Örebro men nu flyttar sätet för generaldirektören med stab hit. Totalt rör det sig om ett 20-tal arbetstillfällen.

- Detta besked är viktigt och bra för Örebro, men även för hela landet. Beslutet visar att den rödgröna regeringen menar allvar med att statliga myndigheter ska utlokaliseras från Stockholm, säger Niclas Persson, kommunalråd för miljöpartiet i Örebro

Miljöpartiet i Örebro är väldigt glada att man väljer att lokalisera en så viktig myndighet till kommunen. Relevanta och pålitliga statistiska underlag är en förutsättning för en fungerande demokrati. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv är det också den typ av etableringar som vi vill se fler av.

Örebro behöver fler arbetstillfällen i kunskapsintensiva organisationer, branscher och företag. Jobb som kan lokaliseras i centrala lägen och inte kräver massor av ny yta, infrastruktur och fler resor. Kommunen behöver därför i högre grad inrikta sitt arbete för att attrahera nya aktörer till Örebro mot just kunskapsintensiva företag och statliga myndigheter.   

- Örebro är en viktig myndighetsstad, en position som nu stärks ytterligare med detta beslut, säger Niclas Persson, kommunalråd för miljöpartiet. I framtiden bör vi prioritera arbetstillfällen som är kunskapsintensiva framför etableringar av lagerlokaler och liknande, säger Niclas Persson, kommunalråd för miljöpartiet i Örebro

Kontakt:

Niclas Persson, kommunalråd

0765-516 845

[email protected]

[email protected]

 

Sara Richert, kommunalråd

0765-516 840
[email protected]
[email protected]

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: