Pressmeddelande: Personal i äldrevården, anställda av Örebro kommun, orkar inte arbeta heltid. Arbetsvillkoren är för tuffa.

Miljöpartiet vill att anställda i Örebro kommun ska kunna arbeta så mycket de själva önskar. Det finns tider i livet som människor prioriterar annat än att arbeta och då ska alla ha rätt att kunna gå ner i tid under en period. Vill personer arbeta heltid så ska det vara möjligt.

Idag, fredag 14/2, under vård- och omsorgsnämndens sammanträde föredrogs Årsberättelse 2013.

- När frågan kom till hur många fler anställda som fått heltid under året var svaret: ”Personalen säger att de inte orkar arbeta mer än vad de gör idag! Att arbeta inom vården är tungt”, berättar Ia Malmqvist, andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnd väster.

- Att personal inte orkar, mentalt eller fysiskt, arbeta heltid inom äldreomsorgen tycker jag är ett stort problem. Då måste vi rannsaka oss själva som arbetsgivare, arbetsmiljön för våra anställda måste bli mycket bättre, fortsätter Ia Malmqvist.

Miljöpartiet menar att detta även en genusfråga som självklart är ett större problem än enbart nämnden kan hantera. Det är ett systemfel och ett stort samhällsproblem. Kommunens personal är en oerhört stor och stark resurs som vi ska vara rädda om. Örebro kommun borde vara en bra, trygg och pålitlig arbetsgivare. Våra äldre får så mycket bättre vård om hemtjänst- och vårdboendepersonal mår bra.

För mer information, kontakta gärna:

Ia Malmqvist (MP)
Andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnd väster
0765-51 21 50

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: