Pressmeddelande från Miljöpartiet: Valrörelse utan avgaser

Vi har blivit med elbil! För att komma till rätta med klimatfrågan måste vi minska antalet transporter i samhället. Miljöpartiet vill driva på satsningar på alternativa drivmedel, som fler tankställen för biogas och el i hela Örebro län. Det har partiet slagit fast i Grönt program för Örebroregionen (1).

- Utbyggnad av fler tankstationer med förnyelsebara bränslen är ett måste om vi ska kunna gå från fordon drivna av fossila drivmedel till fordon drivna av förnyelsebara bränslen, säger Malin Bjarnefors, regionsekreterare och valsamordnare i Miljöpartiets regionavdelning.  Den renaste milen är den som inte körs med bil, utan promeneras eller cyklas. I den mån Miljöpartiet i Örebro län behöver transportera kandidater eller valmateriel i valrörelsen 2014 kommer det att ske med kollektiva färdmedel, cyklar eller med elbil (2).   Elbilen i sig är helt utan avgaser. Om alla som kör bil skulle välja elbil, skulle luften bli mycket renare. Om bilen laddas med el från förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft, ett annat av Miljöpartiets mål, är driften dessutom helt CO2-neutral. Valrörelsen har börjat! För mer information, kontakta gärna:Malin Bjarnefors
Regionsekreterare, Miljöpartiet i Örebro län
0765-51 35 47
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: