Pressmeddelande: Personal i äldrevården, anställda av Örebro kommun, orkar inte arbeta heltid. Arbetsvillkoren är för tuffa.

Pressmeddelande: Personal i äldrevården, anställda av Örebro kommun, orkar inte arbeta heltid. Arbetsvillkoren är för tuffa.

Miljöpartiet vill att anställda i Örebro kommun ska kunna arbeta så mycket de själva önskar. Det finns tider i livet som människor prioriterar annat än att arbeta och då ska alla ha rätt att kunna gå ner i tid under en period. Vill personer arbeta heltid så ska det vara möjligt.
Idag, fredag 14/2, under vård- och omsorgsnämndens sammanträde föredrogs Årsberättelse 2013.

– När frågan kom till hur många fler anställda som fått heltid under året var svaret: ”Personalen säger att de inte orkar arbeta mer än vad de gör idag! Att arbeta inom vården är tungt”, berättar Ia Malmqvist, andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnd väster.

– Att personal inte orkar, mentalt eller fysiskt, arbeta heltid inom äldreomsorgen tycker jag är ett stort problem. Då måste vi rannsaka oss själva som arbetsgivare, arbetsmiljön för våra anställda måste bli mycket bättre, fortsätter Ia Malmqvist.

Miljöpartiet menar att detta även en genusfråga som självklart är ett större problem än enbart nämnden kan hantera. Det är ett systemfel och ett stort samhällsproblem. Kommunens personal är en oerhört stor och stark resurs som vi ska vara rädda om. Örebro kommun borde vara en bra, trygg och pålitlig arbetsgivare. Våra äldre får så mycket bättre vård om hemtjänst- och vårdboendepersonal mår bra.

För mer information, kontakta gärna:

Ia Malmqvist (MP)
Andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnd väster
0765-51 21 50

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter