PRESSMEDDELANDE: Miljöpartiet i Örebro har valt ny styrelse

Pressmeddelande 12 mars 2019. Under helgens årsmöte valdes en ny styrelse för Miljöpartiet i Örebro, med Stina Ståhl som ny ordförande.

I helgen hade Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun årsmöte, då bland annat en ny styrelse valdes. Till ny ordförande valdes Stina Ståhl. Stina arbetar som psykolog och psykoterapeut inom Region Örebro län. Utöver det nya uppdraget som ordförande är Stina även ledamot i kommunens jämställdhetsdelegation.

– Fokus under våren kommer att ligga på valet till Europaparlamentet i slutet av maj. Där kommer Miljöpartiet att belysa områdena miljö och klimat samt demokrati och mänskliga rättigheter, säger Stina Ståhl.

Inför valet till Europaparlamentet kommer Miljöpartiets två toppkandidater Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren att besöka Örebro. Under våren kommer även Miljöpartiets kongress gå av stapeln i Örebro. Det kommer med andra ord att bli en händelserik vår för lokalavdelningen.

– Jag är tacksam för förtroendet jag fått från medlemmarna. Nu ser jag och hela styrelsen fram emot ett innehållsrikt år, säger Stina Ståhl. Tillsammans ska vi arbeta för att stärka Miljöpartiet och i det arbetet välkomnar vi alla som vill bli medlemmar.

Till vice ordförande valdes Pontus Olofsson. Till ledamöter valdes Malin Bjarnefors och Muhammed Tariq, och till ersättare valdes Elin Gillberg, Linn Bergqvist samt Lea Strandberg.

Kontakta gärna Stina för mer information:
Stina Ståhl
070-527 59 19
[email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: