PRESSMEDDELANDE: Miljöpartiet vill pausa bygget av kulturkvarteret

Lyssna

Det planerade kulturkvarteret i anslutning till konserthuset går nu in i en projekteringsfas för att börja byggas i augusti 2018. Efter att ha tagit del av projektdirektiv, projektplan samt risk- och konsekvensanalys för kulturkvarteret yrkade Miljöpartiet på att pausa projektet på kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Inför kommunstyrelsens beslut om igångsättning av kulturkvarteret redovisades en checklista där bland annat punkten Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive en handlingsplan för att hantera dem ingick. En riskanalys för projektet har sedan dess gjorts på pekar på en rad problem, men någon tydlig handlingsplan för att hantera dem har inte upprättats. Sara Richert (MP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor menar politiken nu måste gå in och ta ansvar för att kostnaderna för projektet inte skenar.

-Vi ser stora akuta behov av att säkra processen. Det går inte att driva vidare ett projekt som beräknas kosta runt 700 miljoner kronor utan att få tid att adressera de risker som projektet själva identifierat.

Enligt projektets egen riskanalys är tidsplanen för snäv, en överhettad byggkonjunktur riskerar att fördyra projektet avsevärt och finansiering saknas bland annat för den planerade Multiscenen. Vidare menar man att man inte hunnit förankra projektet i de verksamheter som ska husera i Kulturkvarteret. Sara Richert fortsätter.

-Vi ser ingen anledning att stressa fram det här. Det är tydligt att verksamhetsutvecklingen inte håller jämna steg med lokalplaneringen. Att inte veta hur lokalerna ska användas innan man bygger dem är att bädda för kostnadsökningar.

Kommunalrådet Niclas Persson (MP) med ansvar för barn- och utbildningsfrågor är kritisk mot att barnperspektiv saknas i processen.

-Barn och unga har inte alls varit delaktiga i processen hittills, trots att kulturkvarteret med kulturskola och bibliotek  främst är till för dem. Idag begränsas deras inflytande till en mailadress för att lämna förslag. Det är inte seriöst av en kommun som annars säger sig vilja satsa på medborgardialog och barns rättigheter. Vi tror att tidspressen i det här projektet gör att man medvetet prioriterar bort detta.

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj fick Miljöpartiets yrkande som konsekvens att projektledaren uppdrogs att återkomma med en åtgärdsplan på kommande sammanträde den 30 augusti. Sara Richert har svårt att se hur det ska hjälpa.

-Problemet är att upphandlingen av projektering påbörjas redan innan sommaren. Ska kommunen ha en chans att komma i fas med det här projektet behöver vi dra i nödbromsen nu. Om inte alla bitar är på plats innan vi har klart för oss vad vi ska bygga riskerar det att bli dyrt och dåligt.

Miljöpartiets yrkande att pausa vidare projektering till dess att det finns en fullständig handlingsplan för hantering av de risker som identifierats i riskanalysen avslogs.

Kontakta oss gärna för mer information!

Sara Richert, kommunalråd

076-551 68 40                                                            
[email protected]
[email protected]

Niclas Persson, kommunalråd
076-551 68 45
[email protected]
[email protected]