V och MP: ”Stoppa all fossil reklam i Örebro kommun”

V och MP: ”Stoppa all fossil reklam i Örebro kommun”

Förbjud reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor – Det föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en gemensam motion som lämnades in på kommunfullmäktige i veckan.


Klimatkrisen är akut, och för att minska de fossila utsläppen krävs kraftfulla åtgärder på alla samhällsnivåer. Örebro kommun har fattat beslut om att vara klimatneutrala år 2045, det är dags att Örebro kommun agerar för att uppnå det målet.

Runtom i Örebro kommun finns ett antal egenägda reklamtavlor, det är kommunen som själva avgör vilka avsändare eller typ av budskap som ska få synas där. V och MP anser att ett sätt att uppnå klimatneutralitet är att inte tillåta budskap som bidrar till att förstöra klimatet.

– Vi måste ta ansvar för de budskap som örebroarna möts av. Vi gör det redan idag med företag som marknadsför alkohol, tobak eller andra skadliga produkter. Det borde även gälla klimatförstörande företag inom exempelvis kol- eller oljeutvinning, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.  

Amsterdam fattade förra året beslut om att inte längre tillåta marknadsföring av klimatförstörande verksamheter och att utreda ett förbud mot reklam för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor. Beslutet motiveras bland annat med att Amsterdam har tydliga ambitioner att minska de fossila utsläppen för att nå målen i Parisavtalet.

– Amsterdams beslut om att inte sätta upp fossil reklam på kommunens annonsplatser är föredömligt, vi vill att Örebro följer deras exempel. Jag vill inte att Örebros medborgare ska mötas av reklam som skadar deras hälsa eller klimatet. Men viktigast av allt är att det sätter en större press på företag som bidrar till klimatförstöring att ställa om, säger Miljöpartiets kommunalråd Katarina Folkeson. 

Ett flertal privatägda tidningar har även beslutat att inte längre acceptera fossila annonser. Det vore märkligt om Örebro kommun skulle fortsätta tjäna pengar på fossilreklam, menar Katarina Folkeson (MP) och Martha Wicklund (V).

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter