Ur "Våra förslag för Örebro kommun 2015-2018"

Lyssna

Örebro kommun ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Mat-, klimat- och energifrågor hänger ihop. Våra nyckelord är småskalighet, närproduktion och ekologisk balans.

Vi vill

  • rena Svartån.
  • bygga en kommunal sol- och vind-kraftspark så att Örebro kommun blir självförsörjande på energi.
  • bygga laddningsstationer för elfordon och återinföra ett hyrcykelsystem. 
  •  avsätta fler grönytor till odlings-lotter för att ge alla invånare möjlighet att odla i sitt närområde. 
  • förbättra framkomligheten för cyklister i hela kommunen, prio-ritera snöröjning av cykelbanor och bygga sammanhängande cykelstråk in och ut ur centrum och mellan stad och landsbygd.
  • arbeta för en bilfri innerstad och hålla cykel- och gångstråk stängda för biltrafik, till exempel på Storgatan, Landstormsvägen och genom Hjärstaskogen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: