Kultur

Lyssna

Kultur har en stor del i att få människor att må bra. Kultur har därför ett egenvärde.

Miljöpartiet vill

  • Att det ska vara enkelt att söka kulturbidrag, vem som helst ska kunna få hjälp att
  • Utöka Kulturskolans samarbete med skolor ute i bostadsområdena
  • Att kulturprojekt ska vara öppna för alla åldrar och vara tillgängliga för att få

Vi anser att kultur har en stor del i att få människor att må bra. Kultur har ett egenvärde. Det är språket, konsten, skapandet och utbytet mellan oss, som gör oss till människor. Men kultur har också andra aspekter. Satsningar på kultur innebär satsningar på gröna jobb, på verksamheter som bidrar till jämställdhet, på integration och på folkhälsa. Miljöpartiet de gröna vill bidra till utvecklingen av det levande kulturliv som finns i Örebro. Kultur är ett sätt att få kreativiteten att flöda. En god kreativitet utvecklar vårt samhälle.

Genom fria bidrag kan engagerade personer få stöd för sina idéer och bidra till ett rikt kulturliv

Ungdomar och utomeuropeiska invandrare är exempel på grupper som kan förnya kulturen om de hittar vägarna till kulturbidragen. Kulturens ”nyttovärde” kan motivera ett högre bidrag från kommunen, men är inte en förutsättning för ett bidrag. Viktiga aspekter för Miljöpartiet är integration, jämställdhet, demokrati och folkhälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: