Örebro 2030

Örebro 2030

Läs vårt kommunpolitiska handlingsprogram, Örebro 2030 – en hållbar kommun. Miljöpartiets vision: Hög livskvalitet inom planetens gränser.
Örebro är en fantastisk kommun. Närheten till naturen, det myllrande kulturlivet och värmen som finns bland alla engagerade medborgare gör vår kommun till en plats att värna, utveckla och vara stolt över. Men i takt med att Örebro kommun blir större växer utmaningarna. Vår livsstil har ett långt större ekologiskt fotavtryck än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Segregationen ökar – mellan de som nyss har kommit hit och de som bott här i generationer, mellan unga och gamla, mellan rika och fattiga. Det är inte självklart att du har jämlika förutsättningar, beroende på din hudfärg, ditt språk, om du är man, kvinna eller hur du valt att leva ditt liv. Vår vision av Örebro är något helt annat.

Vårt framtida Örebro är en kommun som håller ihop och som utvecklas inom ekologins absoluta gränser. En plats där människorna känner sig som medborgare, delaktiga och jämlika. Barnen har säkra vägar till skolan, och utrymme för lek och rörelse i både stad och natur. Det finns inte längre några sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor för barn och vuxna. Det är lätt att resa hållbart. Bra infrastruktur för cyklister och en snabb och enkel kollektivtrafik ger Örebroarna stor valfrihet i sitt resande mellan hem, skola, arbete och fritid. I vårt framtida Örebro har alla samma förutsättningar att växa som människor, oavsett om de är kvinnor, funktionsnedsatta eller födda i ett annat land. Och alla känner sig trygga, oavsett om de är barn eller gamla, och var de än väljer att bo. Det finns många möjligheter att förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om studier, en anställning eller ett eget företag.

Näringslivet utvecklas och bidrar med nya lösningar på samhällsutmaningarna. Det finns gott om mötesplatser och tillsammans med den goda tillgången till kultur och bildning bidrar det till att örebroarna känner ägandeskap och makt över sitt liv och inflytande i sitt lokalsamhälle. För oss är delaktighet centralt i hållbar samhällsutveckling. Vi tror på kraften i att människor från olika bakgrunder med vitt skilda perspektiv tillsammans hittar vägar framåt. Det är så vi bygger ett framtida samhälle med starka rötter. Underifrån. I Miljöpartiets vision för ett långsiktigt hållbart Örebro är medborgarna i kommunen involverade i de beslut som rör dem. Det gäller inte bara resursstarka individer med brett kontaktnät utan även barn, gamla och andra som är beroende av kommunal service.

Vår framtida bild av Örebro är ett samhälle där alla människor har samma goda förutsättningar att må bra och förverkliga sina drömmar. Örebro ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på, och deras livskvalitet ska stå i centrum. Miljöpartiets kommunpolitiska handlingsprogram för 2019-2022 visar vilken väg som tar oss dit.

Örebro och de globala hållbarhetsmålen

2015 antog FN en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Örebro kommun är en liten men viktig del av detta arbete. Många av framtidsutmaningarna är globala – men lösningarna är ofta lokala. Vårt handlingsprogram tar därför utgångspunkt i de 17 globala målen, med konkreta förslag på varje område.

Läs programmet i sin helhet här.

Nyheter på Örebro 2030

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter