Idéburen sektor

Vi vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja en välfärd som passar dem, men också ge alla förutsättningar att bidra med egna initiativ. Ideella organisationer och frivilligsektorn har en stor betydelse för vår gemensamma välfärd, och för att få variation och öka valmöjligheten för medborgarna. Miljöpartiet värdesätter icke-vinstdrivna aktörer inom väldfärdssektorn och vill att deras initiativ och engagemang ska synliggöras, stödjas och uppmuntras på olika sätt.

Vi vill stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn och stödja den sociala ekonomin. Det kan röra sig om verksamheter som bedrivs av ideella föreningar, kooperativ eller stiftelser. Ett exempel är sociala företag, som har till uppgift att integrera människor som är i 10 riskzonen för permanent långtidsarbetslöshet och utanförskap.

Miljöpartiet anser att det är viktigare än någonsin att politiken tar sig an uppdraget att underlätta utvecklingen av den sociala ekonomin. Vi ser den som en allt viktigare del av den totala samhällsekonomin. Det blir helt enkelt allt mer uppenbart att ekonomin och verksamheterna inom privat och offentlig sektor inte klarar uppdraget för det som vi menar är nödvändigt i ett solidariskt samhälle.

Sociala investeringar

Socialt företagande handlar om att bilda företag som har till uppgift att skapa jobb till människor som står långt från arbetsmarknaden – dvs. integrera människor som är i riskzonen för permanent långtidsarbetslöshet och utanförskap. Miljöpartiet anser att det är viktigare än någonsin att politiken tar sig an uppdraget att underlätta utvecklingen av den sociala ekonomin då vi ser den som en allt viktigare del av den totala samhällsekonomin. Det blir helt enkelt allt mer uppenbart att ekonomin och verksamheterna inom privat och offentlig sektor inte klarar uppdraget för det som vi menar är nödvändigt i ett solidariskt samhälle.

 

Miljöpartiet vill

  • att kommunen verkar för att etablera och stödja nya icke-vinstdrivande sociala företag,
  • skapa nya arbetstillfällen genom att stödja aktiviteter i den sociala ekonomin,
  • att kommunen aktivt arbetar för att öka mångfalden bland sina anställda, exempelvis vad gäller funktionalitet eller bakgrund,
  • utveckla möjligheterna för idéburen sektor att bedriva välfärd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: