Trafik

Lyssna

För att komma till rätta med klimatfrågan på lång sikt måste vi generellt sett minska antalet transporter i samhället. Det arbetet måste påbörjas här och nu!

Miljöpartiet vill

  • att en förnyad parkeringsutredning görs, att Storgatan hålls bilfri och att befintliga industrijärnvägsspår rustas upp
  • inrätta 2000 fler cykelparkeringar centrum
  • påbörja planering och projektering av ett spårvagnslinjenät i Örebro
  • att en cykelbana till Glanshammar byggs och att cykelbanan mellan Garphyttan och Örebro färdigställs

Örebro har hög biltäthet, ett centralt läge som genomkorsas av stora trafikleder. Den övervägande delen av de hälsovådliga ämnen som vi andas in i stadsmiljön kommer från vägtrafiken. Särskilt små barn drabbas. Vi måste börja planera för en kommun där biltrafiken minskar för att på så sätt kunna leva upp till kommunens transportplan och klimatplan. Centrummiljön ska på sikt i sort sett vara helt bilfri och parkering ske i anslutning till city under jord eller i parkeringshus. Spårvagnen, den biogas eller eldrivna parkeringsbussen transporterar på ett snabbt och bekvämt sätt in resenärerna till centrumkärnan. Miljöpartiet i Örebro säger nej till att öppna gator för biltrafik. Vi är övertygade om att vi kan uppnå en trygg, trevlig och bilfri stad genom målvedvetet politiskt arbete!

 

 

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Trafik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: