Oskarshamn

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Oskarshamn!

Miljöpartiet sitter under mandatperioden i majoritet tillsammans med S, V och C. 
Vi har två platser i kommunstyrelsen, där den ena stolen är tom efter att Lisa Wanneby flyttat under hösten 2016, två platser i kommunfullmäktige och representanter i samtliga nämnder, och fler uppdrag därtill. Vi har öppna medlemsmöten en lördag i månaden där du är välkommen att delta! Utöver partimöten har vi olika aktiviteter med verksamhetsbesök, gäster och manifestationer. Vi deltar även aktivt i Miljöpartiets regionala arbete i form av medlemsträffar, styrelsemöten och landstingspolitiska frågor. 
Vi vill se en bred representation av Oskarshamns befolkning - unga, gamla, nyinflyttade i Sverige och kommunen, män, kvinnor och allt däremellan.
Tillsammans bygger vi ett lag som ger en hållbar kommun ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv!

Valsedel     Facebook     Grön Ungdom

MP Oskarshamns valmanifest

Kontakta oss gärna!

 

Anna Lingman, språkrör MP Oskarshamn (2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden)

E-post 0491-146 63, 070-257 54 51

 

Gunnar Westling, språkrör MP Oskarshamn (Socialnämnden, Tekniska nämnden, KF, KS)

E-post

 

Ingmarie Söderblom, ordförande (majoritetsföreträdare, ordf. i Brå, ledamot i Kustandet leader)

E-post

 

Helen Hammarqvist (Bildningsnämnden)

E-post

 

Faig Osmanov (Socialnämnden)

E-post

Hav och trut

Miljöpartiet de gröna Oskarshamn

Kontakt