Gemensam budget med S och V för 2020

Gemensam budget med S och V för 2020

Idag har vi tillsammans med S och V lagt fram en gemensam oppositionsbudget, med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för våra nämnder och förvaltningar.
Vår budget är en offensiv budget där vi i ett svårt ekonomiskt läge väljer att ge nämnder och förvaltningar realistiska förutsättningar att anpassa sin verksamhet och skapa förutsättningar för en fortsatt bra kommunal verksamhet. Närmre 95 miljoner extra skjuts ut till nämnderna i olika satsningar. I jämförelse med Alliansens budgetförslag lägger vi över 27 miljoner mer dierkt ut till nämnderna.

Ett antal uppdrag till våra olika förvaltningar finns också med i förslaget bland annat:

·Fortsatt arbete för att nå målet om 50 % ekologiska inköp. Ta fram en handlingsplan för hur målet om ekologisk, säsongsbaserad och klimatsmart mat ska uppnås.

· Se till att all personal som tillagar mat i våra verksamheter har rätt utbildning för att tillaga och planera mat som är god, näringsrik och miljövänlig.

· Uppdra åt teknik-fritids och kulturförvaltningen att i sina sommarplanteringar avsätta en del till ätbara planteringar.

· Underlätta för anställda att i högre utsträckning kunna delta i långväga möten via distans.

· Förstärkning av förebyggande arbete med ungdomar med två fältsekreterare.

· Presentera ett nytt effektivare sorteringssystem för avfall i kommunkoncernens fastigheter inklusive transporter.

· Förstärkning av elevhälsan med ytterligare tre tjänster.

· Bibehållning av personaltätheten i Äldreförvaltningen.

Budgeten i sin helhet kan du ta del av genom att klicka här.

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 8 juni 2023

Stora insatser krävs för hållbart Uppsala län

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter