Motion om amning i det offentliga rummet

Motion om amning i det offentliga rummet

Under mandatperiodens allra sista kommunfullmäktige la vi fram en motion om amning i det offentliga rummet. Vi vill ha en tydlig policy om rätten att amma i kommunens alla lokaler och att det inte ska vara tillåtet att kränka eller avvisa en kvinna på grund av amning.

Ammande kvinnor uppmanas från samhället genom WHO, Livsmedelsverket och vårdinstanser som BB och BVC att helamma i minst 6 månader och därefter delamma ytterligare en tid.

Hur enkelt det är att amma, hur ofta man behöver amma eller hur länge man ammar åt gången är individuellt. Många behöver mycket stöttning av sin omgivning, detta är väsentligt för att amningen ska fungera så problemfritt som möjligt varför också 1177, BVC och BB särskilt poängterar detta i sin information om amning

Det har länge varit en lagstadgad rättighet att som kvinna kunna vara ledig från sitt arbete för att kunna amma sitt/sina barn. I dag finns det dock ingen lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn i det offentliga rummet. Även om det inte heller finns något förbud mot detsamma, så är det upplevda samhällsklimatet idag en begränsning och många känner en ångest inför att amma utanför det egna hemmet. Det finns också flera exempel där ammande kvinnor behandlats med ogillande blickar, ombetts flytta sig till avskildhet eller täcka amningen under en sjal, filt eller servett.

Organisationen amningshjälpen driver kampanjen “Du kan amma här”. En kampanj som syftar till att stärka och stödja nyblivna föräldrar i att vistas utanför hemmet genom att sätta upp skyltar med en symbol för amning och texten “Du kan amma här”.  Skyltarna syftar till att visa att man gärna får amma på platsen, alternativt ge sitt barn mat på annat sätt genom till exempel ersättning i flaska. Runt om i Blekinge finns dessa skyltar i flertalet av landstingets lokaler, men på flera andra orter finns skyltarna uppsatta i såväl bibliotek som sporthallar och caféer.

Vi tycker inte det ska vara möjligt att kränka eller avvisa ammande från det offentliga rum där barn har rätt att vistas. Vi menar också att kommunen bör skapa trygghet och en välkomnande miljö åt ammande.

Vi föreslår:

  • att ta fram en policy, förslagsvis under lokala föreskrifter, som ger ammande rätt att amma i kommunens samtliga lokaler, verksamheter och övriga miljöer. Samt att det därmed inte ska vara tillåtet att på grund av amning kränka eller avvisa en kvinna.

  • att det i kommunens offentliga lokaler, där ammande kan vistas ex. bibliotek och idrottsanläggningar, sätts upp skyltar som visar att amning är tillåten. Förslagsvis genom användande av materialet “Du kan amma här”.

 

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter