Motion- Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

Motion- Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

Tillsammans med Vänsterpartiet lämnade vi idag in en motion om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Vi ser att detta dels är ett steg i rätt riktning mot att bli en fossilbränslefri kommun, samtidigt som det kan bli en stor vinst för de äldre som har en begränsad ekonomi men fortsatt vill ha ett aktivt och socialt liv.
Ronneby kommun har som mål att bli fossilbränslefritt och en viktig del för att uppnå detta är att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Ett stegvis införande av en avgiftsfri kollektivtrafik ser vi som en viktig del i att uppfylla vårt mål om att bli en fossilbränslefri kommun. Studier gällande avgiftsfri kollektivtrafik har utöver den miljömässiga aspekten också visar att det för resenärerna kan leda till förbättrad hälsa, minskad stress, minskad isolering och bättre ekonomi.

Ett flertal kommuner har med stor framgång infört ett så kallat seniorkort som gör det gratis för äldre att åka med kollektivtrafiken. Utformningen för från vilken ålder, tidpunkt och inom hur stor geografiskt område kortet ska gälla ser olika ut från kommun till kommun.
Pensionärer är en grupp som ofta har begränsad ekonomi men som samtidigt har en vilja av att ha ett fortsatt aktivt och social liv. Detta är också en grupp som har möjlighet att röra sig ute i samhället under dagtid när det är få andra som använder sig av kollektivtrafiken.

Idag har vi på flera ställen i Ronneby en väl utbyggd kollektivtrafik. Mellan Ronneby och Kallinge avgår bussarna under vardagar exempelvis varje kvart, men hur många som åker med varierar stort under dagen och under lågtrafik är det ofta få som åker.
Genom att införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik skulle vi kunna få fler att använda sig av de befintliga busslinjer som idag går nästintill tomma.

Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer skulle gynna såväl klimatet som den enskildes välbefinnande, hälsa och möjlighet att ha ett fortsatt aktivt och socialt liv.

Vi föreslår därför att:
Ronneby kommun inför ett seniorkort som gör det avgiftsfritt för pensionärer att åka med kollektivtrafiken inom Ronneby kommun under lågtrafik mellan kl. 09.00-16.00 på vardagar samt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter