Motion- Införande av fler el-cykelpooler till våra kommunala verksamheter

Vi vill ge fler av våra anställda inom kommunen möjlighet att snabbt och enkelt kunna transportera sig kortare sträckor inom tjänsten med el-cykel. Därför har vi motionerat om att införa fler el-cykelpooler till våra kommunala verksamheter.

Förra veckan hölls sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet och vi passade på att lämna in en motion via vår gruppledare Lova Necksten, gällande införande av fler el-cykelpooler till våra kommunala verksamheter.

För de som jobbar inom kommunen finns idag möjlighet att boka cykel/el-cykel när man ska transportera sig under arbetstid. Dessa cyklar finns dock bara tillgängliga på stadshuset vilket gör det svårt för många verksamheter att utnyttja dem. För flera av de kommunala verksamheterna, som ligger placerade runt om i kommunen, blir det istället enklare att ta egen bil för att transportera sig även kortare sträckor i tjänsten.

Vi har som ett exempel flera verksamheter belägna på Soft center samt förskolekansli mfl. som hade kunnat välja bort bilen vid flertalet tillfällen om de istället hade tillgång till en egen el-cykelpool.

Enligt vårt miljöprogram siktar vi mot att Ronneby kommun ska bli fossilbränslefritt och att “fler resor ska ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik”, men för att uppnå detta måste vi givetvis skapa bra förutsättningar för att även våra anställda ska kunna välja fossilfria transporter.

Genom vår motion har vi därför yrkat att:
"Utreda vilka kommunala verksamheter, utanför stadshuset, som är i behov av tillgång till el-cyklar samt att det köps in ett anpassat antal el-cyklar till resp. verksamhet där behov föreligger."

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: