Genus och jämställdhet

Som ett feministiskt parti vill vi verka för ett jämställt samhälle i Säffle utan stereotypa könsroller.

Förskolor och skolor ska genomsyras av genustänk för att undvika att barn påtvingas förutbestämda könsnormer. Löneskillnaden mellan män och kvinnor måste jämnas ut. Fortfarande ger de kvinnodominerande yrkena mindre betalt än de mansdominerade. Kvinnor tar ofta ut större delen av föräldraförsäkringen vilket gör att män inte får spendera tillräckligt mycket tid med sina barn. Feminism gynnar alla.

Därför har Miljöpartiet nyligen lagt en motion där vi vill att Säffle kommun skriver på CEMR-deklarationen där man aktivt tar ställning och arbetar för jämställdhet i kommunen. Detta verktyg hjälper till att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Mer information om Miljöpartiets jämställdhetsarbete finner du här.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Ett jämställt Värmland

Miljöpartiet Värmland vill arbeta för ett jämställt samhälle där ditt kön eller din bakgrund inte påverkar dina möjligheter att leva det liv du vill leva.

Läs mer

Inom landstinget behöver mycket göras. Bland annat vill vi se bättre personalvillkor, en god väg genom vården och att kvinnosjukdomar prioriteras.

Kvinnor tjänar mindre än män. Traditionellt kvinnodominerade yrken som de inom vården och omsorg har lägre lön än jämförbara mansdominerade yrken. Utgångspunkterna för lönesättningen i landstinget ska vara kompetensförsörjning, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. På kommunal och regional nivå vill vi skapa bättre villkor för tjej- och kvinnojourer, för att hjälpa dem som i dag drabbas av hot och våld.

Förlossningsskador ska inte normaliseras inom den könsrelaterade vården. De med vestibulit, vaginism eller endometrios blir inte heller alltid korrekt diagnostiserade. Vi vill att kvinnors problem ska tas på allvar och att framsteg ska ske i bemötande och vård.

Vården måste bli bättre för kvinnor, barn och hbtq-personer. Kontinuerlig fortbildning av vår personal bidrar till denna förändring, samt att verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter, däribland Barnkonventionen. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: