Säter

 

Miljöpartiet de gröna i Säter arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Säter.

Ett Säter för oss som lever nu och för de som kommer efter oss. Vi kämpar för miljö och medmänsklighet.

Miljöpartiet i Säter ska arbeta aktivt i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder och styrelser men också verka och synas bland människor och genom media.

Följ oss på Facebook  https://www.facebook.com/miljopartietsater/.

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Biologisk mångfald.

Integration och Likabehandling.

Hållbar mat.

Barn och skola.

Miljöpartiet Säter

Kontakt