Säter

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Säter!

Magnus Gabrielson är Miljöpartiets kandidat till valet i Säter i höst. 

Viktiga frågor för Miljöpartiet de gröna i Säter är 

Klimatet - Klimatet kan inte vänta. Åtgärder behövs NU!

Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Säter!

Följ oss på Facebook  https://www.facebook.com/miljopartietsater/.

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Biologisk mångfald.

Integration och Likabehandling.

Hållbar mat.

Barn och skola.

Miljöpartiet de gröna Säter

Kontakt