Miljardunderskott i den skånska hälso- och sjukvården

Den skånska hälso- och sjukvården gick med nästan en miljard kronor i underskott under 2022 – trots att Region Skåne i stort går med ett stort överskott. Miljöpartiet är kritiska till att pengarna inte kommer ut i verksamheterna.

Idag släpptes Region Skånes bokslutsrapport för 2022. Resultatet för hela Region Skåne blev 2,9 miljarder kronor. Men resultatet beror nästan uteslutande på stora intäkter på finansieringssidan, som tillfälliga statsbidrag från den tidigare regeringen.

Den skånska hälso- och sjukvården visar tvärtom ett minusresultat på nästan en miljard kronor. Samtliga sjukhus i Region Skåne visar minusresultat: SUS i Malmö och Lund går hela 714 miljoner kronor back, CSK i Kristianstad 169,9 miljoner kronor back och Helsingborgs lasarett 256,6 miljoner kronor back.

– I en situation där vårdköerna är orimligt långa och där många medarbetare går på knäna är det här pengar som hade behövts ute i verksamheterna. Det är klart att det är bra att Region Skåne går med plus, men med tanke på hur det ser ut i den skånska hälso- och sjukvården finns det inget att jubla över, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Trots årets resultat väntar ett rejält stålbad för den skånska hälso- och sjukvården under 2023. Den budget som det borgerliga styret tillsammans med Sverigedemokraterna antagit innebär att verksamheterna inte får full täckning för höjda löner och högre kostnader, med sparåtgärder som följd.

– Trots att styret vet om att sjukhusen inte har rimliga förutsättningar att få ekonomin att gå ihop har de antagit en ännu stramare budget för nuvarande år. Ska budgeten hållas krävs stora nedskärningar. Trots stora överskott är det inte läge att prata om ett bra bokslut. Ett bokslut är inte bara siffror, det är patienter och personal också, säger Mätta Ivarsson.

Relaterade nyheter

Skåne, 3 april 2017

”På rätt väg men mycket kvar att göra”

Skåne, 26 april 2016

Från talarstolen: Anders Åkessons tal med anledning av Region Skånes årsredovisning 2015

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter