Miljöpartiet begär särskild debatt i regionfullmäktige om klimatet

Sluta blunda för klimathotet och prioritera upp Region Skånes klimatarbete. Efter sommarens extremväder runt om i världen och IPCC:s larm om det akuta läget begär Miljöpartiet nu att regionfullmäktige genomför en särskild debatt om hur Region Skånes klimatarbete kan stärkas.

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning kan en ledamot begära debatt i en särskild fråga. Det är den möjligheten som Miljöpartiet nu använder sig av. En begäran om en särskild klimatdebatt om hur Region Skåne kraftfullare kan agera för att vi ska klara Parisavtalets 1,5 gradersmål har idag skickats in till fullmäktiges presidium.

– IPCC:s senaste rapport är en riktig skräckläsning. Den är glasklar med att läget är akut och kommer fortsätta bli värre om inte vi gör allt vi kan för att stoppa klimatförändringarna. Vi tror att en särskild debatt behövs för att få frågan högre upp på dagordningen. Vi behöver vända på alla stenar för att Skåne ska kunna bli klimatneutralt men vi vill också att Skåne bidrar till att motivera andra regioner, när och fjärran, att steppa upp och ta ansvar nu när larmklockan för mänskligheten ljuder, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

.– Skåne har verkligen alla möjligheter att bli en föregångsregion i klimatarbetet, men då måste frågan prioriteras upp av Region Skåne. Jag hoppas att politikerna i regionfullmäktige har tagit till sig hur akut läget är och nu tar det ansvar som kan förväntas av oss folkvalda politiker. Förhoppningsvis får vi en konstruktiv diskussion om vad som kan göras, säger Mätta Ivarsson.

– Nyhetsflödet har under sommaren dominerats av rapporter om extremvärme, dödliga översvämningar och okontrollerbara bränder runt om i världen. Klimatförändringar påverkar oss alla, även här i Sverige. Genom att driva på för tuffare klimatmål och kraftfullare åtgärder kan Region Skåne visa att det går att ställa om. Det krävs att någon går före, och den rollen vill vi att Region Skåne tar, säger Mätta Ivarsson.

 

Läs hela den särskilda begäran här: https://www.mynewsdesk.com/se/miljoepartiet-de-groena-i-skaane/documents...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: