Förnybar energi

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med förnybar energi och energieffektivisering. Vill vill verka för ökad använding av sol-, vind-, vatten- och bioenergi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: