Miljösmart

Den miljövänligaste energin är den som vi inte gör av med och därför måste kommunen prioritera smarta lösningar, isolera sina byggnader samt installera bästa teknik. Vid nybyggnationer skall solceller alltid finnas med i projekteringsfasen.

Vi har också flera lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad.  

Vår kommun har kommit en god bit på väg mot en omställning till förnyelsebara energikällor men fortfarande finns mycket att göra. Att kommunens bilar skall kunna köras på förnyelsebara energikällor och att personalen skall utnyttja kollektivtrafik och använda cykel (elcykel) i högre utsträckning är en naturlig prioritering.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: