Södermanland

Miljöpartiet de gröna i Sörmland fortsätter arbetet för en stark region. Vi har varit med och styrt i landstinget den senaste mandatperioden. 

 

 

Som medlem i Miljöpartiet är du med i arbetet för en hållbar sjukvård och en hållbar miljö.

https://www.facebook.com/miljopartietsormland/

 

 

 

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Vi vill fortsätta omställningen utifrån landstingets nya hållbarhetsprogram baserat på målen i Agenda 2030.

Folkhälsa och friskvård.

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön, förstärkt kvinnohälsa och fortsatt HBTQ-certifiering av landstingets verksamheter är några av våra punkter.

Arbetsmarknad och Näringsliv.

Utvidga språkutbildningen för blivande medarbetare inom vården med utländsk bakgrund är en av de frågor vi arbetar vidare med.

Demokrati / Jämställdhet.

Vi värnar om ett samhälle där alla känner tillit och ingen diskrimineras.

Miljöpartiet Södermanland

Politiskt kansli

Miljöpartiet Södermanland

Internt kansli/nyckelpersoner