Solna Boulevard 

7000 nya bostäder

Solna Boulevard – 7000 nya bostäder

Miljöpartiet i Solna och Miljöpartiet i Stockholm vill bygga en helt ny boulevard och ett nytt bostadsområde. Boulevarden sträcker sig från Vasaparken till Solna centrum och kommer att rymma 7000 nya bostäder i Solna. Boulevarden kopplar ihop Solna och Stockholm och förenar bostadsområden i Solna.


Stockholm växer, bostadsbristen är akut och det råder stor brist på byggbar mark. Vi behöver ta kraftfulla tag för att komma till rätta med bostadsbristen. Samtidigt måste vi planera för en klimatsmart stadsutveckling.  

Vi vill att Stockholm och Solna växer samman. Med 7000 nya bostäder och en ny grön boulevard suddar vi ut kommungränserna och skapar en mer sammanhängande och levande stadsbild istället för det trafikkaos som nu råder längs Solnavägen, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad. 

Solna Boulevard är ett exempel på hur vi kan tänka utanför kommmungränserna för att klara Stockholmsregionens bostadsbrist. Människor ska inte begränsas av kommungränser när de reser till jobbet, fritidsaktiviteter eller till och från sin bostad, därför ska inte heller politiken göra det vid planeringen av bostäder eller nya offentliga rum, säger Susanne Nordling, gruppledare för Miljöpartiet i Solna.

Solna Boulevard ska vara ett modernt, mänskligt och miljövänligt stadsområden. Husen ska vara klimat- och miljösmarta, förses med växter på väggar, och på taken ska de boende kunna odla. Längs boulevarden, på torg och parker ska människor mötas i en lekfull och barnvänlig stadsmiljö. Längs boulevarden ska lägenheter, med olika storlekar och flexibla lösningar för alla sorts människor och familjer byggas. Det ska byggas både hyresrätter och bostadsrätter och mark ska upplåtas till bygg-gemenskaper.Området kan börja byggas så snart markanvisningar, detaljplaner och ordentliga medborgardialoger är utförda. Första husen kan stå klara år 2017, hela området kan vara omvandlat till år 2022. 

Läs hela förslaget Solna Boulevard här.

Pressmeddelande och bilder. 

Relaterade nyheter

Solna, 5 april 2017

Därför bråkar vi om hyresrätter

Solna, 21 februari 2014

Här är MP:s plan för Solna

Solna, 4 februari 2013

För ett grönt och öppet Solna – Budget 2013

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter