Huvudstaled i tunnel är stendöd

Redan hösten 2017 konstaterade Miljöpartiet att den mer än 50 år gamla idén om en biltunnel genom Huvudsta hade nått vägs ände. Men nu, efter ännu en utredning, kan vi en gång för alla slå sista spiken i kistan för Huvudstaleden i tunnel. Den är inte bara död, den är stendöd.

Bernhard Huber, Miljöpartiets gruppledare och kommunalråd, välkomnar att planerna på en Huvudstaled i tunnel läggs ned.

Idén om stadsmotorvägen från Bromma till Roslagstull och senare Värtahamnen, där Huvudstaleden genom Huvudsta i Solna skulle utgöra den västra delen, väcktes redan på 1960-talet. Till en början var tanken att vägen skulle gå ovan jord men efter att Huvudstabron och sträckan fram till Frösundaleden hade byggts avstannade projektet och andra stora infrastrukturprojekt prioriterades istället. På 1980-talet kom sedan idén om att bygga vägen i form av en tunnel med dubbla bilfiler åt båda håll och på så sätt förbinda Essingeleden med Frösundaleden. Denna “Huvudstaled i tunnel” har sedan dess varit ständigt aktuell i Solnapolitiken. Men hösten 2017 presenterade Trafikverket en utredning som visade att tunneln skulle kosta minst 4,2 miljarder kronor (6,5 miljarder om alla finansiella kostnader räknas in) och att de samhällsekonomiska kostnaderna är betydligt större än de möjliga vinsterna. Då konstaterade Miljöpartiet att Huvudstaleden i tunnel var död.

Men den över 50 år gamla idén var trots allt seglivad. I november 2017 gav den dåvarande politiska ledningen i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda om en kortare och smalare “Huvudstaleden light” i tunnel var ett bättre alternativ. Denna lösning skulle innebära en tunnel från bostadsområdet vid Storgatan i höjd med Bygatan till Armégatan i höjd med Motorborgen och med en fil i vardera riktning. Men inte heller en sådan tunnel skulle lösa några problem. Återrapporteringen som behandlades på kommunstyrelsen 13 maj 2019 visade att även “light”-versionen av tunneln skulle kosta ca 3,3 miljarder kronor och ha en begränsad nytta. Dessutom skulle tunneln orsaka mer luftföroreningar och buller för de som bor nära ned- och uppfarterna, tvärtemot de miljöeffekter vi vill uppnå i Huvudsta.

Kommunstyrelsen konstaterar nu att det inte finns någon anledning att arbeta vidare med detta förslag heller. Istället kommer man att fokusera på det fortsatta arbetet med utbyggnad av kollektivtrafiken i form av Mälarbanan, utbyggnaden av tunnelbanan och utveckling av stombusstrafiken.

- Det är en grön seger att Solna nu en gång för alla lägger projektet bakom sig. Fler stora vägprojekt är inte vad vi behöver! Vi avslutar kapitlet då löften om en Huvudstaled i tunnel lägger en död hand över Huvudstas utveckling. Viktiga projekt som till exempel bostäder i  kvarteret Ekelund vid Pampas har nu äntligen chans att komma igång, säger Bernhard Huber, kommunalråd för Miljöpartiet. 

Läs även
Huvudstaled i tunnel är död (29 september 2017, mp.se)
”En lightversion av Huvudstaleden i tunnel” (3 november 2017, Mitt i Solna)
Tunnelprojektet i Huvudsta skrotas (11 maj 2019, Vi i Solna)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: