Vi vill att fler barn ska våga cykla i Solna

Vi vill att fler barn ska våga cykla i Solna

Idag vet vi att cykling är bra för hälsan och miljön. Trots det minskar barnens cyklande. Under 80-talet fick de allra flesta barn över sju år cykla eller gå själva, idag är det bara hälften så många. Det vill vi förändra.
De flesta barn bor inom cykelavstånd till sin skola och många barn vill cykla till skolan. Föräldrar väljer dock ofta att köra barnen med bil istället. Det kan kännas säkrare, men hälften av landets rektorer menar att skjutsandet är den största trafikfaran runt deras skola. Samtidigt är det bara 10 procent av 15-åringarna som når upp till WHO:s rekommendation om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Här finns alltså stora vinster att göra både för hälsan och trafiksäkerheten om fler barn cyklade till skolan. Under coronapandemin är cykel även ett bra sätt att minska risken för smitta.

Cykel är ett klimatsmart transportmedel. Det är också en fråga om frihet och självständighet att kunna ta sig fram på egen hand. De senaste åren har Solna stad arbetat för säkra skolvägar så att fler ska kunna gå och cykla till skolan. Insatser har gjorts utanför några skolor varje år för att skapa en tryggare trafikmiljö. I år görs förbättringar vid Alfaskolan i Frösunda och Parkskolan i Hagalund. Arbetet med att förbättra gång- och cykelvägarna fortsätter. Vi i Miljöpartiet vill att fler barn ska våga cykla i Solna!

Holger Motzkau, ledamot i Barn- och förskolenämnden (MP)
Peter Svahn, ledamot i Tekniska nämnden (MP)
Semanur Taskin, ledamot i Skolnämnden (MP)

Texten publicerades som insändare i Solna direkt (29 aug 2020)

Relaterade nyheter

Solna, 7 maj 2021

Bättre framkomlighet för bussar

Solna, 23 februari 2021

Så kan Huvudstas bilgator bli stadsstråk

Solna, 28 oktober 2019

15 miljoner läggs på cykelsatsningar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter