Sverige ska stå på barnens sida - fem förslag för ett barnvänligare Sverige

Idag har Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen presenterat fem förslag för ett barnvänligare Sverige. Regeringen ska nu göra barnkonventionen till svensk lag och det är en stor framgång men mer måste göras! Därför presenterar socialborgarrådet Åsa Lindhagen idag fem förslag som ska stärka rättigheterna för alla barn i Sverige:

Fem förslag för ett barnvänligare Sverige

• Inför en kommunal barnombudsman i alla Sveriges kommuner. 

• Ge barn till papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd och rätt att gå i förskola. 

• Värna rätten till personlig assistans. 

• Investera i socialtjänstens barn- och ungdomsvård och ge socialtjänsten fler verktyg. 

• En kunskapsskola på elevens sida. Satsningar behövs på elevhälsa, kuratorer, specialpedagogik och skolbibliotek. 

 

Läs artikeln i sin helhet: 

https://www.etc.se/debatt/sverige-ska-sta-pa-barnens-sida

 

 

Sverige ska vara ett land på barnens sida. Att Sverige nu gör barnkonventionen till svensk lag är en stor framgång och något jag som miljöpartist är stolt över att regeringen genomför. Men mer måste göras.