Nyheter i Stockholmsdistriktet

Frågor och svar om avvecklingen av tågvärdarna

Vi har fått många frågor om avvecklingen av rollen tågvärdar i pendeltågstrafiken. För att förklara varför vi tycker det här är en bra förändringar och för att kunna svara på de vanligaste frågorna har vi sammanställt ett underlag med frågor och svar.

Vad handlar det här om?
Det har fattats ett politiskt beslut att omfördela resurser i pendeltågstrafiken på ett sådant sätt att arbetsrollen som kallas tågvärd tas bort. För Miljöpartiet har beslutet handlat om att vi möjliggör mer synlig person inom pendeltågssystemet vilket vi bedömer kommer öka tryggheten för resenärerna. Vi vet att inte minst kvinnor känner sig tryggare i kollektivtrafiken när medmänniskor och anställda finns nära.

Ingen av de arbetsuppgifter som tågvärdarna haft kommer att försvinna från pendeltågstrafiken, utan kommer istället att utföras av andra personalgrupper. De resenärer som har behov av rampservice kommer i huvudsak att få hjälp av spärrvakten, och för särskilda säkerhetssituationer har ett antal mobila säkerhetsteam införts, med särskilt säkerhetsutbildad personal som snabbt kan nå pendeltåg ute i systemet. Att dörrarna kan stängas på ett säkert sätt säkerställs av lokföraren, som genom sin hytt kan övervaka situationen genom kameror. Skulle tekniska problem med dessa uppstå så får tågen inte framföras, eftersom säkerheten för resenärer och medarbetare alltid är av högsta prioritet.

Vem har fattat beslutet?
Trafiknämnden i Region Stockholm har i bred majoritet fattat beslutet om att ta bort tågvärdarna. Beslutet har fattats två gånger av två politiska majoriteter, första gången 2021.  Den nu styrande koalitionen, med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, tillsatte efter valet en extra oberoende granskning för att belysa om det fanns några säkerhetsrisker och om implementeringen av det nya systemet gått rätt och riktigt till sett till gällande lagstiftning. Granskningen  bekräftade att lösningen var säker. Därefter röstade återigen en majoritet igenom beslutet. Den styrande koalitionen bestående av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet står alla bakom beslutet.

Vad är syftet med att genomföra förändringe
Syftet med avvecklingen är att skapa en bättre kollektivtrafik med mer synlig personal i pendeltågssystemet. Det är inte fråga om att människor blir av med jobbet. Vi har ställt omfattande krav på arbetsgivaren (det vill säga MTR) och bland annat skjutit till 78 miljoner kronor i omställningsstöd till tågvärdarna för att säkerställa deras fortsatta anställningstrygghet.

Vem ska genomföra tågvärdarnas arbetsuppgifter?
Det nya systemet utan tågvärdar har gett nya arbetsuppgifter till kundservicevärdar, spärrvakter, trygghetsteam och lokförare som delar tågvärdens uppgifter mellan sig. Satsningen handlar inte om att skära ner på tryggheten, tvärtom fördelar vi resurser till mer tillgänglig och synlig personal. Vi skulle inte göra detta om det innebar en försämring för resenärerna och sämre tillgänglighet.

Är det verkligen säkert att ta bort tågvärdarna?
Ja. Svensk lag ställer omfattande krav på säkerhet för spårbunden trafik. Processen med att ersätta tågvärdarna följer lagstiftning och alla andra tillämpbara regler för säkerhet och arbetsmiljö. De arbetsuppgifter som tågvärdar har haft kopplade till säkerhet har lagts på olika andra yrkesgrupper inom pendeltågssystemet på ett sätt som garanterar resenärernas säkerhet.

Mittenkoalitionen beställde en oberoende granskning av den utredning som låg till grund för att ersätta tågvärdarna med andra funktioner. Granskningen tittade särskilt på om säkerhet och tillgänglighet kunde garanteras och resultatet visade att säkerheten och tillgängligheten kunde garanteras med avvecklingen av tågvärdar.

Vad händer med tågvärdarna? Blir de av med jobbet?
Alla tågvärdar får erbjudande om andra arbetsuppgifter hos trafikoperatören samtidigt som implementering av monitorerna och kamerorna successivt sker. Tågvärdarna kommer alltså få behålla sina jobb men erbjudas nya arbetsuppgifter.

Hur gör de som behöver rampservice nu?
Rampservice nu kommer erbjudas av spärrvakt eller annan personal på perrongen. Den som vill nyttja rampservice säger till i spärrkiosken och man behöver inte uppge några personuppgifter för att få ta del av den.  På de stationer där ingen spärrpersonal finns att tillgå kommer det finnas en kundservicevärd ombord på tåget som hjälper till med rampservice, likt hur tågvärdar hjälper till idag.

På Arlanda, Knivsta och Bålsta stationer gäller som tidigare att rampservice behöver förbokas. Skälet till det är att de stationerna kräver särskilda ramper som inte finns ombord på pendeltågen.

Under mars månad har det inkommit en kundsynpunkt och en rapport i det interna rapporteringsverktyget gällande rampservice. Rapporten gällde en resenär i rullstol som troligtvis inte kommit med på ett pendeltåg. Det tycks bero på att informationen om det nya systemet inte hade nått resenären, vilket inte är acceptabelt och där verkar informationen ha brustit.

Sammanfattningsvis finns det väldigt få fall av rapporterade problem och så här långt går det inte att säga att det skiljer sig nämnvärt från tiden med enbart tågvärd sompersonal för rampservice.

När det gäller resenärer som behöver rampservice har SL sammanställt information om detta här: https://www.mynewsdesk.com/se/sl/news/saa-funkar-rampservice-paa-pendeltaagen-464071

Kommer den som behöver rampservice att få det svårare att ta sig fram i pendeltågstrafiken?Nej. Den spontana rampservicen gäller fortfarande i pendeltågstrafiken, och det kommer den fortsätta att göra. Det är olyckligt att den här typen av rykten tillåts få fäste, och att uppgifterna delats okritiskt. Det är viktigt att säkra tillgängligheten för våra resenärer och vi kommer fortsätta jobba aktivt med att bevaka och åtgärda eventuella problem som rapporteras in.

Jag har hört att “den oberoende granskningen” inte alls var oberoende, är den verkligen det?
Mittenkoalitionen beställde en oberoende granskning. Granskningen av säkerheten och tillgängligheten vid en avveckling av tågvärdarna gjordes av konsultbolaget WSP.  WSP är utifrån sitt oberoende och kompetens auktoriserade för denna typ av granskning och bolaget har inte genomfört uppdrag för MTR Pendel och det finns ingen finansiell koppling mellan de två.

WSP är ett stort företag med tusentals anställda och det finns anställda som tidigare arbetat för MTR, trafikförvaltningen eller andra trafikoperatörer. Av de som har varit med och gjort granskningen har ingen varit tidigare anställd eller gjort uppdrag för MTR Pendel.

Alla nyheter i Stockholmsdistriktet

Stockholmsdistriktet, 19 oktober 2022

Ny politisk ledning för Miljöpartiet i Region Stockholm

Stockholmsdistriktet, 28 februari 2022

Grön ungdom stockholmsregionen söker en verksamhetsutvecklare

Stockholmsdistriktet, 12 december 2021

MP Stockholmsdistriktet har satt listorna till Riksdagen och Region Stockholm

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.