Nu möjliggörs mer än 20 000 nya vårdbesök i barn- och ungdomspsykiatrin

Antalet barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Region Stockholm bygger nu ut vården för att kunna möta fler patienter och förkorta väntetiderna. Som en följd av Mittenkoalitionens och Vänsterpartiets gemensamma prioritering av BUP i årets budget fördelas nu extra resurser som ska ge fler vårdbesök. Den 13 mars beslutade psykiatriutskottet i Region Stockholm att drygt 86 miljoner kronor fördelas till barn- och ungdomspsykiatrin. De nya pengarna ska möjliggöra 21 500 ytterligare vårdkontakter under 2024, motsvarande en ökning med 9 procent.

– Köerna till BUP har i många år varit oacceptabelt långa. Med de här resurserna kommer fler unga få vård, säger psykiatriutskottets ordförande Sandra Ivanovic Rubin (MP).

Förutom fler vårdkontakter kommer pengarna att möjliggöra att flera verksamheter som fram till nu drivits i projektform blir permanenta. Detta gäller bland annat KID – den barnpsykiatriska delen i omhändertagandet av unga med könsdysfori.

– Vården behöver anpassas efter varje patients behov och förutsättningar. Med den här förstärkningen kan BUP utöka personalstyrkan och erbjuda fler barn och unga vård med kortare väntetider. Jag är stolt över att vi håller fast vid prioriteringen av BUP trots den pågående nationella sjukvårdskrisen, fortsätter Sandra Ivanovic Rubin.

Relaterade nyheter

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter