Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Region Stockholm är den första region som har startat en funktion specifikt mot oegentligheter och välfärdsbrott. Dagens lagstiftning försvårar tyvärr arbetet mot välfärdsbrottslighet. Vi i Mittenkoalitionen i Region Stockholm ser att regeringen behöver kliva fram och genomföra de förändringar som krävs.

På Primärvårdsnämndens senaste möte beslutades att Region Stockholm nu bryter avtalet med en vårdgivare inom allmän barntandvård. Det handlar om en vårdgivare som avregistrerades från Försäkringskassan i slutet av december förra året efter misstankar om bedrägeri och där regionen på grund av informationsbrist inte kunde fatta beslut om att avsluta avtalet förrän nu, nio månader senare.

– De privata vårdgivarna på tandvårdsområdet bidrar till att barnen i Stockholmsregionen får den tandvård de behöver och har rätt till utan långa kötider. Den stora majoriteten av vårdgivare sköter sig exemplariskt, men vi i regionerna behöver starkare verktyg för att agera mot dem som inte gör det. Vi har arbetet i flera år för att stärka vårt arbete och nu behöver regeringen agera så att Försäkringskassan får uppgiftsskyldighet gentemot regionerna, säger Karin Fälldin (C), folkhälso- och tandvårdsregionråd i Region Stockholm.

I dagsläget omfattas inte regionen om lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet (LUS) vilket innebär att regionen inte får någon automatisk information från Försäkringskassan vid avanslutning från det statliga tandvårdsstödet.

Region Stockholm behöver därför manuellt begära ut information om en specifik vårdgivare är avansluten i stället för att få informationen direkt. Det här får konsekvenserna att vårdgivare som avansluts från Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd utifrån misstankar om välfärdsbrottslighet kan fortsätta att verka ute i regionerna.

– De granskningar som regionen hittills gjort har lett till att regionen och andra berörda myndigheter har polisanmält misstänkt brottslighet för cirka 110 miljoner kronor. Det finns risk för att vi idag har ett mörkertal av aktörer som slipper undan granskning. Kriminalitet har ingen plats i vår gemensamma välfärd, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

– Det är viktigt att samverkan mellan staten och Sveriges regioner skärps för att förhindra välfärdsbrottslighet. Skattebetalarna behöver veta att deras skattepengar går till den vård de förväntar sig, inte oseriösa eller kriminella aktörer, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i psykiatriutskottet.

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter