Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Påtagligt sämre ekonomi, utbredd psykisk ohälsa och större behov av akutvård. Så ser levnadsvillkoren ut för personer med omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län. Det visar en rapport beställd av Region Stockholm som publicerades den 29 november.

Studien är den första i sitt slag och ger en detaljerad bild av hur levnadsvillkoren ser ut för de drygt 50 000 personer i länet som lever med omfattande funktionsnedsättning. För Mittenkoalitionen är detta en viktig signal – det första steget i att uppnå Sveriges funktionsrättspolitiska mål är att kartlägga nulägesbilden.

Rapporten visar att människor med omfattande funktionsnedsättningar inte har jämlika levnadsvillkor jämfört med övriga befolkningen. Gruppen har påtagligt sämre ekonomisk levnadsstandard, där 62 procent ingår i den samhällsgrupp som har lägst inkomst. Personer med omfattande funktionsnedsättning behöver söka akutvård i mycket högre utsträckning än den övriga befolkningen och är dessutom överrepresenterad bland patienter som behöver psykiatrisk vård.

– För mig signalerar den här rapporten hur personer med omfattande funktionsnedsättning i dagsläget inte får en tillräckligt behovsanpassad vård. Det är något vi jobbar för att ändra. Vården behöver se hela patienten och med bättre förebyggande och inlyssnande insatser kan vi minska behovet av att söka vård akut, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), politiskt ansvarig för psykiatri och habilitering i Region Stockholm.

Rapporten blir ett viktigt underlag när Region Stockholm planerar vården för personer med funktionsnedsättning. Den visar att insatser behövs för att nå det nationellt antagna målet om jämlikhet i livsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning jämfört med resten av befolkningen.

– Vi är medvetna om att den här gruppen är väldigt utsatt, och arbetar för att stärka upp förutsättningarna för jämlik vård. De nya SMO-mottagningarna som nu öppnar på vårdcentraler runtom i länet är ett exempel på det. Vi har även tagit beslut om att stärka samverkan mellan habiliteringen och psykiatrin, bland annat för personer med autism i kombination med matproblem och olika former av självskadebeteende säger Sandra Ivanovic Rubin, Utifrån den här rapporten kan vi nu fortsätta det här viktiga arbetet med en bra helhetsbild av dessa patienters förutsättningar.

Fakta om SMO-mottagningar: Vissa vårdcentraler i Region Stockholm har fått uppdrag att samordna vården för vuxna personer med omfattande och bestående funktionsnedsättningar. Det kallas Samordnat medicinskt mottagande, SMO. Dessa personer har ofta stort behov av vård och stöd. SMO-mottagningarna samordnar insatserna och erbjuder ett anpassat bemötande.

Här kan du läsa rapporten ”Personer med omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter