Om medlemswebben – ”Engagera dig”

Om medlemswebben – ”Engagera dig”

Engagera Dig är Miljöpartiets intranät. Engagera erbjuder funktioner som nyheter, diskussion och en kunskapsbank. Här får du som medlem tillgång till aktuella uppdateringar om Miljöpartiets arbete.


Engagera Dig är Miljöpartiets intranät. Engagera erbjuder funktioner som nyheter, diskussion och en kunskapsbank.

Miljöpartiets riksorganisation, distrikt och lokalavdelningar lägger kontinuerligt upp information på hemsidan.

Som medlem får du via hemsidan tillgång till aktuella uppdateringar om sådant som berör Miljöpartiet.

Du når Engagera via denna länk: https://engagera.mp.se/ och Miljöpartiet i Region Stockholms sida på Engagera via denna länk: https://engagera.mp.se/kunskap/stockholmsdistriktet/ För att få tillträde till Engagera loggar du in med den mejladress och telefonnummer som är kopplat till ditt medlemskap.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter