Slut på reklam för fossila bränslen och onlinecasino i kollektivtrafiken

Slut på reklam för fossila bränslen och onlinecasino i kollektivtrafiken

Mittenkoalitionen (S, MP och C) i Region Stockholm har kommit överens om förslag till nya riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. De nya riktlinjerna innebär att reklam för fossila bränslen och fossilt drivna produkter samt reklam för casinospel inte längre kommer att tillåtas. Förslaget kommer att behandlas på Trafiknämnden den 23 januari.

– Kollektivtrafiken ska vara ett hållbart färdmedel och då ska reklamen inte motverka regionens hållbarhetsmål. Av den anledningen skärper vi riktlinjerna för att stoppa fossilreklam och reklam för onlinecasinon. Det är en inriktning som jag tror uppskattas av våra resenärer, säger trafikregionråd Anton Fendert (MP).

SL har länge haft reklamytor på stationer och i fordon som ett sätt att finansiera kollektivtrafiken. När nuvarande avtal för reklamytorna går ut 2026 har Region Stockholm beslutat om en digitalisering av reklamytorna som kommer göra att reklamintäkterna förväntas öka kraftigt. I samband med det föreslår Mittenkoalitionen en uppdatering av riktlinjerna för vilken reklam som tillåts. Redan idag är reklam för tobak och alkohol förbjudet, och i samband med det nya avtalet föreslås även reklam för fossila bränslen och fossilt drivna produkter samt reklam för spelautomat, kasino och generellt för speltjänster online förbjudas.

– Begränsningar av spelreklam är något vi socialdemokrater kämpat länge för. Regionen ska inte bidra till att fler fastnar i det här träsket. Nu tar vi ett viktigt steg och jag är väldigt glad för det, säger Jens Sjöström, (S) andre vice ordförande i trafiknämnden.

Mittenkoalitionen har höga hållbarhetsambitioner kopplat till både minskad klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa. Förändringen av reklamriktlinjerna är en del av det arbetet. Region Stockholm har som mål att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ska upphöra senast 2035 och utifrån det målet kommer marknadsföring av fossilt drivna produkter samt fossila bränslen förbjudas inom kollektivtrafiken. Enligt forskning inom spelberoende är det främst spel med en kort tid från insats till resultat som orsakar spelberoende. En begränsning som innefattar produkter som spelautomat, kasino och generellt speltjänster online kan bidra med att minska belastningen på sjukvårdens rehabiliteringsinsatser för spelberoende.

– Det är bra att vi ser över våra riktlinjer för reklam och att vi bland annat begränsar viss spelreklam. Beroendevård är en del av regionens verksamhet – då ska vi inte utsätta resenärer för reklam som skulle kunna stimulera det beroendet, säger Michaela Haga (C) gruppledare trafiknämnden.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter