Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

Här hittar du aktuell information om våra förtroendevalda. Dessa personer leder kampen för en grönare Region Stockholm.


Miljöpartiet i Region Stockholms förtroendevalda representerar partiet i diverse nämnder, utskott och arbetsgrupper. Dessa personer har vårt förtroende för att leda kampen för en grönare region. Nedan finner du en lista på våra aktuella förtroendevalda i Miljöpartiet de grönas Distriktsstyrelse samt i Regionfullmäktige.

 

Distriktsstyrelsen

Inom distriktsstyrelsen organiserar sig styrelsens två ordföranden samt kassören i ett arbetsutskott. Denna grupp arbetar bland annat med att bereda ärenden till distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut. Arbetsutskottet består under 2022 av följande personer:

Distriktsordförande: Patrik Sandström, patrik.sandstrom@mp.se
Distriktsordförande: Eva Pethrus, eva.pethrus@mp.se
Kassör: Joel Forsberg, joel.forsberg@mp.se

 

Regionfullmäktige

Under mandatperioden 2019-2022 har Miljöpartiet 8 platser i Regionfullmäktige. Nedan finner du en aktuell förteckning över partiets regionråd, gruppledare samt ordinarie ledamöter och ersättare som representerar partiet i fullmäktige.

Regionråd: Tomas Eriksson, tomas.eriksson@mp.se

Interna gruppledare: Malin Fijen Pacsay, Sandra Ivanovic

Ordinarie ledamöter:
Tomas Eriksson
Sandra Ivanovic Rubin
Lars Harms-Ringdahl
Tomas Melin
Victoria Johansson
Susanne Nordling
Malin Fijen Pacsay
Anton Fendert

Ersättare:
Sverre Dahlstedt
Karin Michal
Olivia Hasahya
Marja Sandin Wester
Daniel Gustafsson
Janine O’Keeffe
Aviva Barczewska
Magaly Frithiofsson
Bernhard Huber
Anna Clara Acevedo
Peter Godlund
Nicklas Steorn
Pernilla Grönlund
Magnus Hellström
Lisskulla Zayane
Brita Ström
Vasilis Mavroudis
Kerstin Andersson
Kristian Ek

En heltäckande lista av våra förtroendevalda i Region Stockholm hittar du här: https://www.sll.se/kontakt/fortroendevalda/miljopartiet-de-grona/

Relaterade nyheter

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Örebro län, 22 juni 2022

Majoriteten lär inte av sina misstag

Västerbotten, 17 juni 2022

Könsbekräftande vård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter