Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

Här hittar du aktuell information om våra förtroendevalda. Dessa personer leder kampen för en grönare Region Stockholm.


Miljöpartiet i Region Stockholms förtroendevalda representerar partiet i Regionstyrelsen, nämnder, utskott och arbetsgrupper. Dessa personer har vårt förtroende för att leda kampen för en grönare region. I början av december 2022 kommer vi att kunna presentera listan på alla uppdrag för kommande mandatperiod. Nedan finner du en lista på våra aktuella förtroendevalda i Miljöpartiet de grönas Distriktsstyrelse samt i Regionfullmäktige.

Distriktsstyrelsen

Inom distriktsstyrelsen organiserar sig styrelsens två ordföranden samt kassören i ett arbetsutskott. Denna grupp arbetar bland annat med att bereda ärenden till distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut. Arbetsutskottet består under 2022 av följande personer:

Distriktsordförande: Patrik Sandström, patrik.sandstrom@mp.se
Distriktsordförande: Eva Pethrus, eva.pethrus@mp.se
Kassör: Joel Forsberg, joel.forsberg@mp.se

 

Regionfullmäktige

Mandatperioden 2023-2026 har Miljöpartiet 6 platser i Regionfullmäktige. Nedan finner du en aktuell förteckning över partiets regionråd, gruppledare samt ordinarie ledamöter och ersättare som representerar partiet i fullmäktige.

Regionråd och gruppledare: Anton Fendert, anton.fendert@mp.se

Sjukvårdspolitisk talesperson: Sandra Ivanovic, sandra.ivanovic@mp.se

Ordinarie ledamöter i Regionstyrelsen
Anton Fendert
Sandra Ivanovic Rubin

Ordinarie ledamöter i Regionfullmäktige
Anton Fendert
Sandra Ivanovic Rubin
Ajda Asgari
Viktor Morawski
Andrea Irving Hedlund
Vix Herjeryd

Ersättare i Regionfullmäktige
Agneta Åhlund
Anton Tagizade Lindkvist
Maria Antonsson
Jon Karlfeldt
Giulia Ray
Lennart Kuick
Anders Nilsson
Lova André Nilsson
Richard Sundeman
Naiara Pereira Cuncha
Bernard Huber
Victoria Johansson

En mer heltäckande lista av våra förtroendevalda i Region Stockholm hittar du här: https://www.sll.se/kontakt/fortroendevalda/miljopartiet-de-grona/

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter