Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

Här hittar du aktuell information om våra förtroendevalda. Dessa personer leder kampen för en grönare Region Stockholm.


Miljöpartiet i Region Stockholms förtroendevalda representerar partiet i diverse nämnder, utskott och arbetsgrupper. Dessa personer har vårt förtroende för att leda kampen för en grönare region. Nedan finner du en lista på våra aktuella förtroendevalda i distriktsstyrelsens arbetsutskott samt i Regionfullmäktige.

 

Distriktsstyrelsens Arbetsutskott

Inom distriktsstyrelsen organiserar sig styrelsens två ordföranden samt kassören i ett arbetsutskott. Denna grupp arbetar bland annat med att bereda ärenden till distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut. Utskottet består under 2021 av följande personer:

Anton Fendert, distriktsordförande
Eva Pethrus, distriktsordförande
Vakant, kassör

 

Regionfullmäktige

Under mandatperioden 2019-2022 har Miljöpartiet 8 platser i Regionfullmäktige. Nedan finner du en aktuell förteckning över partiets regionråd, gruppledare samt ordinarie ledamöter och ersättare som representerar partiet i fullmäktige.

Regionråd:
Tomas Eriksson

Interna gruppledare:
Malin Fijen Pacsay
Sandra Ivanovic

Ordinarie ledamöter:
Tomas Eriksson
Sandra Ivanovic Rubin
Lars Harms-Ringdahl
Tomas Melin
Victoria Johansson
Susanne Nordling
Malin Fijen Pacsay
Anton Fendert

Ersättare:
Sverre Dahlstedt
Karin Michal
Olivia Hasahya
Marja Sandin Wester
Daniel Gustafsson
Janine O’Keeffe
Aviva Barczewska
Magaly Frithiofsson
Bernhard Huber
Anna Clara Acevedo
Peter Godlund
Nicklas Steorn
Pernilla Grönlund
Magnus Hellström
Lisskulla Zayane
Brita Ström
Vasilis Mavroudis
Kerstin Andersson
Kristian Ek

En heltäckande lista av våra förtroendevalda i Region Stockholm hittar du här: https://www.sll.se/kontakt/fortroendevalda/miljopartiet-de-grona/

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter