Andreas Nikkinen ny ordförande

Årsmötet har valt Andreas Nikkinen till ny ordförande i styrelsen.

Andreas har varit aktiv i partiet sedan 2013 och har haft flera olika uppdrag i kommunala nämnder och bolagsstyrelser. Idag är han andre vise ordförande i Tekniska nämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

- Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att leda arbetet mot valet 2022. Vi har många nya aktiva i partiet och det finns en positiv anda. Framtidstro och en insikt om att kommunen inte kan fortsätta att sätta allt sitt hopp till gränshandeln är nyckeln framåt. Vi måste satsa på strömstadborna och på platsen Strömstad. Vi behöver prioritera bostäder och ett levande centrum framför nya gallerior. Strömstad är en härlig plats att bo på, med närhet till havet och naturen. Det ska vi ta vara på.