Möjliggöra för anställda inom Strömstad kommun att köpa en förmånscykel via bruttolöneavdrag

Om en anställd har åtta kilometer till jobbet och cyklar fyra dagar i veckan så sparar hen in cirka 380 liter bensin och minskar sina koldioxidutsläpp med 7 500 g per år, enligt beräkningar från European Cycling Federation. För att bygga en cykel går det endast åt 2 % av alla de resurser som krävs för att bygga en bil. Korta bilresor kan med fördel bytas ut mot en cykeltur. Det ger en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt. En vanlig resa vi alla gör är till och från jobbet.

En förmånscykel är när en arbetsgivare köper eller leasar en cykel som en anställd kan använda i tjänsten och/eller bara privat. Förmånen ska beskattas av den anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Skatteverket har då räknat ut en summa (förmånsvärde) som består av cykelpriset, kapitalkostnad och servicekostnad. Summan läggs på personalens lön genom bruttolöneavdrag. Arbetsgivaren får en sänkt arbetsgivaravgift eftersom bruttolönen sänks med förmånsvärdet. Däremot behöver arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift på förmånen = kostnadsneutralt för företaget.

Ett vanligt erbjudande är att personalen kan köpa en förmånscykel via bruttolöneavdrag med upp till 30-40% lägre kostnad jämfört med i butik samt att de under 36 månader betalar av cykeln till ett fast pris. De betalar genom bruttolöneavdrag på sin lön och därefter har de möjlighet att köpa ut eller lämna tillbaka cykeln utan kostnad. Man kan även köpa elcyklar på detta sätt. Elcykeln kan vara ett bra alternativ till bilen på lite längre sträckor, tex för de som bor utåt Skee, Hällestrand, Seläter o. dyl. Den ger draghjälp i uppförsbackar och motvind men man måste fortfarande trampa för att komma framåt. Man sparar på sina egna krafter och behöver inte komma fram till arbetet svettig. Elcykeln funkar även för personal som har en nedsatt rörlighet.

Fördelar med att erbjuda personalen möjligheten att köpa en cykel på förmån är att det är bra för miljön, ger friskare personal och framförallt nöjdare personal som känner att kommunen satsar på de anställda.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att  att Strömstad kommun erbjuder sin personal möjligheten att köpa cykel via bruttolöneavdrag.

Vi vill göra det möjligt för fler att cykla!